Нова инициатива на ЦЗПЗ за благотворителност

Нова инициатива на ЦЗПЗ за благотворителност

Център за защита правата в здравеопазването освен основната си правозащитна дейност винаги е имала и хуманитарна активност. Известни са със своята значимост профилактичните програми за рак на гърдата в малки и отдалечени населени места. По тази програма в периода 2010-2019 година бяха прегледани над 40 000 жени в близо 80 общини. В периода 2014-2015 година ЦЗПЗ имаше дарителска програма за подпомагане на лекари специализанти от цялата страна. Извършвали сме и редица други дейности за подпомагане на пациентските организации и поредица други дейности насочени към човека в нужда.

От началото на тази година ЦЗПЗ започна да развива и благотворителна, дарителска дейност. Организацията бе регистрирана в NGOsource и по този начин вече има пълноправна легитимация в САЩ. Придобихме пълните и единствени права за реализиране на дейността и разпределение на ресурса на американската благотворителната фондация “Жени и Александър Дърводелски”. Първата инициатива в тази връзка е да напрaвим дарение от над 250 исторически книги. Книгите ще бъдат предоставени от „Фондация Македония“ на наши сънародници в Република Северна Македония. В следващите седмици със съдействието на Медицинския университет в София започваме и кампания за предоставяне на стипендия на студенти по медицина, като първите от тях съгласно волята на дарителя ще са от Северна Македония. И това е само началото на един процес на дарителска дейност, който се надяваме да развием в следващите години.

Подобни статии