Стипендии „Теодора Захариева“

Стипендии „Теодора Захариева“

Теодора Захариева е човекът, който доказа, че пациентите могат да отстояват правата си. Тя заставаше с името и авторитета си за каузата на справедливостта и правото на живот на всеки. Теди е от малцината, които в краткия си живот остави толкова дълбока следа. Тя имаше способността да променя обществото, куража да се противопоставя на злото и себераздаването да се грижи за всички, които имаха нужда от подкрепа.

В нейна памет през 2012 година, Центърът за защита на правата в здравеопазването учреди годишни стипендии „Теодора Захариева" за лекари - специализанти.
Стипендиите се отпуснаха на лица с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина“, които са приети и провеждат обучение по една от специалностите, включени в в приложения 5.1.3, 5.1.4 и 5.3.3 на Директива 2005/36/ЕО и са с преобладаваща хирургична или преобладаваща терапевтична насоченост („Iа“ и „Iб“ по смисъла на Наредба № 34).
Стипендиантите се определиха с конкурс, който се проведе през април и май, а победителите в конкурса бяха обявени на 10.06.2012.
Право на участие имаха специализанти по медицина, на които им остава най-малко една година до полагане на изпит за придобиване на специалност и са на възраст до 40 години. Същите имат общ успех от семестриално завършено образование по медицина не по-малко от 4.50 и общ успех от положени държавни изпити не по-малко от 4.50.
В срок до 18.05.2012 всички кандидати попълниха информационна карта и изпратиха есе на тема: „Защо си заслужава да остана да работя в България“.
Комисия в състав: проф. д-р Емилия Христова – педиатър, неонатолог, Иглика Трифонова -режисьор, Деница Сачева- ПР експерт, Ангелина Бонева- журналист и д-р Димитър Ленков – Гл. Секретар на БЛС, проведе интервю с кандидатите, класирани на първите 30 места, от които определи дванадесет носители на стипендията „Теодора Захариева“ за 2012 година.
Носители на стипендията „Теодора Захариева“:
1. Д-р Теодора Михалова, пневмология
2. Д-р Мариана Конакчиева, гастроентерология
3. Д-р Теодора Караниколова, онкология
4. Д-р Павлина Конукчиева, рехабилитация
5. Д-р Николай Николов, пневмология
6. Д-р Петра Маринова, психиатрия
7. Д-р Мирослава Цекова-Чернополска, УНГ
8. Д-р Ася Консулова-Кирова, онкология
9. Д-р Христина Колева, нефрология
10. Д-р Весела Маркова, акушерство и гинекология
11. Д-р Светла Динева, образна диагностика
12. Д-р Ведат Сабриев, урология
Отпуснатите стипендии са в размер на 300 лева месечно. Стипендиите се получават в продължение на дванадесет месеца.
За стипендиантите се въвежда настойничеството от известни личности и представители на подкрепящите организации. Настойниците подпомагат специализантите в изграждането на адекватна мотивация и професионална ориентация в процеса на обучение.
Инициативата се осъществи с подкрепата на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, Новартис, Рош България, Глаксо Смит Клайн, Астра Зенека и Алкон.
Вижте Есетата на д-р Ася Консулова и на д-р Павлина Конукчиева

Галерия:

{gallery layout=flow}stories/snimki/stipendia{/gallery}

Подобни статии