Четвъртък, Декември 12, 2019

Дискусията около профилактичните прегледи показа, че повечето граждани нямат никаква представа какво включват doctorплатените от НЗОК профилактични прегледи. В тази връзка, извадихме за вас, какви медицински дейности включва профилактичния преглед. В общия случай НЗОК заплаща клиничен преглед при общопрактикуващия лекар. Допълнителните изследвания са веднъж на 5 години, като честотата се увеличава с напредване на възрастта, когато се включват и допълнителни изследвания за най-честите онкологични заболявания при мъжете и жените – рак на простатата и рак на млечната жлеза. Ето и пълният списък:

При жени и мъже, веднъж годишно - Изчисляване на индекс на телесна маса, Оценка на психичен статус, Изследване острота на зрение, Измерване на артериално налягане, Електрокардиограма, Изследване на урина с тест-ленти в кабинет за:
Протеин, Глюкоза, Кетонни тела, Уробилиноген/билирубин, pH, определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори;
До 65 годишна възраст изследване на пълна кръвна картина веднъж на 5 години, а след това ежегодно.
При мъже над 40 години и жени над 50 години изследване на холестерол и триглицериди веднъж на 5 години.
При мъже над 50 години изследване на простатно специфичен антиген — веднъж на 2 години
При жени от 50 до 70 г. възраст, мамографско изследване веднъж на 2 години.

Log in or Sign up