Петък, Май 29, 2020

Анализът на осем нови генома на чумата от първата пандемия  разкрива неизвестни досега нива на чумното разнообразие и осигурява първите генетични доказателства за Юстинианската чума в Британските острови.

Plague in the Streets

Международен екип от изследователи е анализирал човешки останки от 21 археологически обекта, за да научи повече за въздействието и еволюцията на бактерията, причиняваща чума Yersinia pestis, по време на първата пандемия на чумата (541-750 г.). В изследване, публикувано в PNAS, учените са реконструирали 8 чумови генома от Великобритания, Германия, Франция и Испания и са открили неизвестно досега  разнообразие в щамовете Y. pestis. Освен това, те откриха първите директни генетични доказателства за Юстинианската чума в Британските острови.

Юстинианската чума започва през 541 г. в Източната Римска империя, управлявана по онова време от император Юстиниан I, а периодичните огнища опустошават Европа и Средиземноморския басейн за около 200 години. Съвременните записи описват степента на пандемията, за която се смята, че са унищожили до 25% от населението на римския свят по онова време. Последните генетични проучвания показват, че бактерията Yersinia pestis е причината за заболяването, но как се е разпространила и как щамовете, които са се появили в хода на пандемията, са свързани помежду си, е било неизвестно.

В настоящото проучване, международен екип от изследователи, ръководен от Института за наука за човешката история на Макс Планк, анализира човешки останки от 21 обекта с множество погребения в Австрия, Великобритания, Германия, Франция и Испания.

Те успяха да реконструират 8 нови генома на Y. pestis, позволявайки им да сравнят тези щамове с предишно публикувани древни и модерни геноми. Освен това, екипът е открил най-ранните генетични доказателства за чума във Великобритания от англосаксонското място на Едикс Хил. Използвайки комбинация от археологическо датиране и позицията на този щам на Y. pestis в своето еволюционно дърво, изследователите заключават, че геномът вероятно е свързан с двусмислено описан мор в Британските острови през 544 г. сл. Хр.

Изследователите открили, че в Европа между VI и VIII век от н.е. има циркулиращо разнообразие от щамове на Y. pestis. 8-те нови генома идват от Великобритания, Франция, Германия и Испания.
Plague04
„Извличането на геноми, които обхващат широк географски и времеви обхват, ни дава възможност да оценим микроразнообразието на Y. pestis, присъстващо в Европа по време на Първата пандемия”, обяснява първият автор Марсел Келър, докторант в Института Макс Планк за Науката за човешката история. Новооткритите геноми разкриват, че има многобройни, тясно свързани щамове на Y. pestis, циркулиращи през 200-те години на Първата пандемия, някои вероятно в едно и също време и в същите региони.

Въпреки значително увеличения брой геноми, които сега са на разположение, изследователите не бяха в състояние да изяснят появата на Юстинианската чума.
„Линията вероятно е възникнала в Централна Азия няколкостотин години преди Първата пандемия, но настоящите данни са недостатъчни, за да разберем произхода на Юстинианската чума като човешка епидемия, преди да бъде съобщена за първи път в Египет през 541 година. Фактът, че всички геноми принадлежат към една и съща линия, е показателен за запазването на чума в Европа или в Средиземноморския басейн за този период от време, вместо в многократно повторно въвеждане. " 

Друго интересно откритие на изследването е, че геномите на чумата, които се появяват към края на Първата пандемия, показват голямо заличаване в техния генетичен код, който включва два фактора на вирулентност. Геномите на чумата от късните етапи на Втората пандемия около 800-1000 години по-късно показват подобно заличаване, обхващащо същия регион на геномите.

"Това е един възможен пример за конвергентна еволюция, което означава, че тези щамове на Y. pestis самостоятелно развиват подобни характеристики. Такива промени могат да отразят адаптация към отделна екологична ниша в Западна Евразия, където чумата е циркулирала по време на двете пандемии", обяснява първият. автор Мария Спироу от Института за наука за човешката история Макс Планк.

Настоящото проучване предлага нови прозрения за първата исторически документирана пандемия от чума и предоставя допълнителни указания, заедно с исторически, археологически и палеоепидемиологични доказателства, които помагат да се отговори на нерешени въпроси. "Това изследване показва потенциала на палеогеномните изследвания за разбиране на историческите и съвременните пандемии чрез сравняване на геноми през хилядолетия", обяснява старшият автор Йохан Краузе от Института на Макс Планк за науката за човешката история. "С по-обширно вземане на проби от възможни обгнища на чумата, ние се надяваме да допринесем за разбирането на микроеволюцията на Y. pestis и нейното въздействие върху хората по време на минали и настоящи пандемии."

Източник: Science Daily

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up