Четвъртък, Декември 12, 2019

Обявяване на конкурс и спиране на закононарушенията е единствената точка в дневния ред на сесията.

На 9 август 2019 г. (петък), 13.00 часа, е свикано извънредно заседание на Общинския съвет в гр. Белоградчик.

То е по инициатива на 4 съветници, които предлагат единствена точка в дневния ред да е обявяването на конкурс за избор на управител на МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД – единствената болница в този труднодостъпен и беден район на България, която обслужва населението и на трите съседни на Белоградчик общини.

До насрочването на извънредно заседание се стигна след дългогодишното неглижиране на проблема с болницата и предстоящото ѝ неизбежно закриване, ако спешно не бъдат предприети мерки за излизане от състоянието на финансов и кадрови колапс.

Легитимният избор на управител е ключов за спасяването на болницата, след като в продължение на повече от 5 години конкурс за длъжността не е провеждан, което е в пълен разрез със законодателството, регулиращо управлението на лечебните заведения.

Според Закона за лечебните заведения и издадената от Министерството на здравеопазването Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда на провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения, управителите на лечебните заведение се избират с конкурс. В хипотезата на предсрочно прекратяване на договора на управителя, нов се избира с решение на Общинския съвет, „за срок до провеждане на конкурс, но не повече от 90 дни“. В противоречие с нормите на българското законодателство, МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ ЕООД се управлява от неизбрани по надлежния ред и за законоустановените срокове управители от 2014 г. до сега.

Снимка: Община Белоградчик

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
 • Публикуването на коментара е спряно.
  Д-р Хаус · преди 4 месеца
  А ВКС казва, че с изтичането на срока на договора на управителя на лечебно заведение не могат да се подписват " необходимите документи за финансирането и
  въобще за функционирането на болничното заведение, да представя отчети, да
  подписва договор със здравната каса и пр".
  Какво става, ако тази болница наистина е управлявана от лица без правно основание?
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up