Неделя, Август 09, 2020
Как се организират и първичната помощ в Холандия?

Продължаваме представянето на Холандската здравна система, смятана за най-добра в Европа. В тази статия правим кратък обзор на организацията на първичната извънболнична медицинска помощ.
През 2013 година в Холандия има над 40 000 регистрирани лекари, включително 12 195 общопрактикуващи(лични) лекари. Личният лекар е централната фигура на първична извънболнична медицинска помощ, която включва още зъболекари, акушерки и физиотерапевти.
Постъпването в болница и прегледите от лекари специалисти (с изключение на спешната помощ) са достъпни само след насочване от личния лекар.
Едва 4 процента от прегледите при личния лекар водят до насочване към специализирана извънболнична или болнична медицинска помощ.
Всички граждани са регистрирани с личен лекар по свой избор, обикновено в собствения си квартал. Средно, пациентите се свързват с личния си лекар пет пъти годишно. Личният лекар има списък със средно около 1900 пациенти.

Пациентите могат да сменят личния лекар по всяко време. През 2013 г. в Холандия има разкрити 8 865 практики на лични лекари, от които 36,4% са работили в групови практики, включващи от три до седем лекари, 37,9% са работили в практики с двама лекари, 25,7 процента са работили самостоятелно. Повечето лични лекари са регистрирани като търговски дружества или са самоосигуряващи се лица; само малка част (11%) са наети в практика, собственост на друг личен лекар.
Възнаграждението на личния лекар включва капитационно заплащане за брой записани пациенти (37,3% от дохода) и плащане за такса за услуга (63% от дохода). Много лични лекари наемат на заплата медицински сестри и психолози за своите практики. Сестринската грижа се заплаща от застрахователя на личния лекар, така че печалбата от повишената производителност остава у него.
В момента ролята на медицинските сестри, които работят самостоятелно се засилва, тъй като техните дейности вече се финансират, чрез разходни схеми, подобни на тези за лекарите и лечебните заведения.
За да се стимулират медицинските грижи и координацията се прилагат пакетни плащания за някои хронични заболявания диабет, сърдечно-съдови заболявания, управление на риска, ХОББ, сърдечна недостатъчност и депресия.
За всички общопрактикуващи лекари се прилага модел на финансиране в три сегмента:
Сегмент 1 финансира ядрото на първичната грижа и се състои от такса за регистриран пациент(капитация), такса за преглед при личните лекари, включително такса за телефонна консултация и такса за осигуряване на амбулаторна психична медицинска помощ в практиката на личния лекар. Ценната на този сегмент се определя на национално ниво.
Сегмент 2 се състои от финансиране на програмни мултидисциплинарни грижи за диабет, оценка на сърдечно-съдов риск, лечение на астма и хронична обструктивна белодробна болест. Цената на този сегмент се договаря между личните лекари и застрахователите. Сегмент 3 предоставя личните лекари и застрахователите възможност за договаряне на допълнителни услуги и грижи, включително плащане иновации.
Сегмент 1 съставлява 75% от разходите, сегмент 2 - 15% и сегмент 3 - 10%.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up