Петък, Август 07, 2020

privilegeНадзорният съвет на НЗОК стартира сезона на привилегиите. Този сезон оказа се никога не свършва, но тези дни ще стане доста интензивен. Предстои най-голямото от началото на годината раздаване на привилегии на отделни болници.
По предварително изготвен списък, надзорниците на НЗОК ще гласуват да се наруши нормативната уредба. По изключение, разбира се, но вижте колко са изключенията. Започваме с университетските болници. Да, няма грешка. Университетски болници не отговарят на изискванията за брой и квалификация на персонал, заложени в медицинските стандарти.

Въпреки това и в нарушение на наредбите, Надзорния съвет на НЗОК ще им разреши да сключат договори. Ето „изключенията”:
По изключение  се разрешава сключване на договор с УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД, гр. София за оказване на медицинска помощ по КП № 201 „Оперативни процедури върху щитовидната и паращитовидните жлези с голям и много голям обем и сложност“. Ако не знаете какво значи съкращението,  то е Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология. Та, ако на университетската специализирана болница по ендокринология се разрешава клинична пътека по изключение, на коя болница се разрешава не по изключение, сиреч по право.
Същият случай е със специализираната болница за активно лечение по инфекзиозни болести „Проф. Иван Киров“ ЕАД, гр. София, на която по изключение се разрешава сключване на договор за оказване на медицинска помощ по КП № 57 „Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити“.
Известната кардиологична болница Света Екатерина в София също се оказала без специалисти по детска кардиология. Надзорниците, обаче разрешават сключване на договор с УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, гр.София за изпълнение на дейности по клинични пътеки от специалност „Кардиология“ на Приложение № 16 към Национален рамков договор за медицинските дейности за 2017 г., за лица под 18 години.
Следващата група болници са от така наречения гръбнак на българското здравеопазване – държавните областни болници.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“АД, гр. Смолян за оказване на медицинска помощ по КП № 15.1 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант“ и КП № 15.2 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант“ , като дейностите на структурата по имунохематологична лаборатория се осигурят чрез договор с друго лечебно заведение на територията на страната.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово за оказване на медицинска помощ по КП № 198 „Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани“ за извършване на дейности в условия на спешност.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Търговище“ АД, гр. Търговище за оказване на медицинска помощ по КПр № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и КПр № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“, като изискуемия лекар със специалност „Нефрология“ е осигурен чрез консултантски договор.
По изключение се разрешава сключване на договор с МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново за изпълнение на дейности по КП № 19.1 „Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен“, като лечебното заведение осигурява лекар със специалност по кардиология с удостоверение за извършване на високоспециализирана дейност „Кардиостимулация“ на трудов договор за допълнителен труд на 4 часа.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Св.Петка“ АД, гр. Видин за оказване на медицинска помощ по АПр № 32 „Амбулаторно наблюдение на лица с постоянен електрокардиостимулатор“ при наличието на един лекар с призната правоспособност „Кардиостимулация – базово ниво“, която правоспособност позволява извършването единствено на процедури за проверка на ЕКС и за извършване само на дейностите контрол и наблюдение на пациенти, носители на кардиостимулатори, без тези от сложните типове ICD, CRT и CRT – D, за които се изисква специалист с допълнителна професионална квалификация за кардистимулация – експертно ниво Б.
По изключение се разрешава разреши сключване на договор с МБАЛ „Св.Петка“ АД, гр. Видин за оказване на медицинска помощ по КП № 98 „Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен сндром“ при деца под 18 години, при наличието на инфекциозен сектор за изолация и лечение.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца за оказване на медицинска помощ по КПр № 3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и КПр № 4„Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца за оказване на медицинска помощ за възраст под 18 години на КП № 98 „Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром“, КП № 99 „Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги“ и КП № 104 „Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения“.
По изключение се разрешава сключване на договор със СБАЛОЗ -София област ЕООД, гр. София за оказване на медицинска помощ по АПр № 5„Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания“.
Следва групата на общинските болници:
По изключение разрешава сключване на договор с МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан и с МБАЛ „Проф.д-р Асен Шопов“ ЕООД, гр. Златоград и с МБАЛ „Ардино“ ЕООД, гр. Ардино, МБАЛ „Живот+“, гр. Крумовград, МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев" ЕООД, гр. , Момчилград и „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр. Девин за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като дейностите по „Анестезиология и интензивно лечение" се обезпечават от един специалист на пълен работен ден и основен трудов договор и двама специалисти на четири часа,
На МБАЛ „Проф. Д-р Константин Чилов" ЕООД, гр. Мадан и на „МБАЛ Девин“ ЕАД, гр. Девин се разрешава по изключение дейностите по „Образна диагностика" се обезпечават от един лекар изпълнител на трети договор при забрана на нормативната уредба за повече от два договора,  дейностите на клинична лаборатория от II-ро ниво на компетентност да се осигурят чрез договор с друго лечебно заведение на територията на областта,  при изискване на нормативната уредба да е на територията на лечебното заведение, а дейностите на структурата по патоанатомия се осигурят чрез договор с друго лечебно заведение на територията на областта, при изискване на нормативната уредба да е на територията на лечебното заведение. Да се чуди човек в тези две болници има ли поне една дейност, за която да се сключи договор без да е по изключение.  
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ Етрополе ЕООД за оказване на медицинска помощ по КП № 217.2 „Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става“ за следните процедури с кодове: 80.05 артротомия за отстраняване на протеза - тазобедрена става; 80.06 артротомия за отстраняване на протеза; 81.53 ревизия на смяна на тазобедрена става и 81.55 ревизия на смяна на коляно.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък за оказване на медицинска помощ по КПр №3 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене“ и КПр № 4 „Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене“.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Д-р Киро Попов“ Карлово ЕООД за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като се допусне изключение по отношение на изискуемите специалисти за структура ОАИЛ от второ ниво на компетентност и дейността се обезпечи от трима специалисти на основен трудов договор и четирима на втори трудов договор.
По изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Св. Екатерина - Димитровград“ ЕООД, гр. Димитровград за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като се допусне изключение по отношение на изискуемите специалисти за структура ОАИЛ от второ ниво на компетентност и дейността се обезпечи от трима специалисти на основен трудов договор и двама на 4 часов работен график.
За да не реши някой, че се дават привилегии само на държавни и общински болници има в клуба на привилегированите има и една частна - САГБАЛ „Д-р Щерев“ ЕООД, гр. София , на която по изключение се разрешава сключване на договор за оказване на медицинска помощ по КП № 2 „Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск“.
Общо 21 болници получават договори „по изключение”.
Това не е всичко. Това не е дори началото. Това продължение на незаконна практика.
На заседанието си на 11 април НС на НЗОК по изключение разрешава да се сключи договор с УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ ЕАД за изпълнение на КП No 242 „Диагностика и лечение на левкемии“ и КП No 243 „Диагностика и лечение на лимфоми“.
На същото заседание, по изключение, се разрешава да се изплатят  на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД допълнителни средства над лимита за месец април 97 хил. лв.
По изключение също така, разрешава да се сключи допълнително споразумение със „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ ЕООД за изпълнение на клинични пътеки с NoNo 171, 173, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 190, 191.1, 196, 197 и 199 по Решение No РД-НС-04-24-1, както и договор по клинични пътеки с NoNo 171, 173, 175, 177, 180, 183, 184, 185, 186, 190, 191.1, 192, 195, 196, 197, 199.1 и 199.2 за срока на действие на НРД за медицински дейности за 2017 г. Това е същото СБАЛОЗ, на което по изключение ще му разрешат Апр. № 5, както беше посочено по-горе. Изглежда и те нямат дейност, за която да не е сключен договор „по изключение”.
На 13 февруари по изключение се разрешава сключване на договор с МБАЛ „Харманли“ ЕООД, гр. Харманли за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки, като осигурява двама специалисти със специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ на допълнителен трудов договор по 4 часа, вместо един специалист на 8 часов трудов договор.
На 20 януари по изключение се разрешава сключване на допълнително споразумение с „УМБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе за оказване на медицинска помощ по клинични пътеки No 17, 18, 19.1, 20, 24, 25, 26 и 28.
Списъкът е дълъг и продължава през 2016, 2015 и така нататък. Новото в този случай е, големия брой на „изключенията”. Както е тръгнало скоро ще станат повече от правилото.
Не си мислете, че тези изключения се отнасят само за болниците. Изключения има и по отношение на лекарствата.  Така например на 17 януари, НС на НЗОК „по целесъобразност” решава да наруши нормативната уредба и заплати лекарствата Cisplatin Accord на Акорд, ENDOXAN и HOLOXAN на Бакстер Онколоджи и Carboplatin Actavis на Актавис, без производителите да предоставят нормативно установените отстъпки от 10%.
Какво излиза? Правилата важат за едни, а за други не. Едни болници ще сключат договор само, ако са изпълнили всички изисквания на закона, а други и без да ги изпълняват. Едни фирми ще дават отстъпка за лекарства, а други не.
Нали медицинските стандарти с техните изисквания бяха инструмент за качество? Дрън - дрън, медицинските стандарти за инструмент за административен тормоз и средство за раздаване на привилегии.
Надзорния съвет няма право да взема такива решения. Като правно основание за вземането им се сочи чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване, който гласи: „Надзорният съвет осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК, както и върху дейността на директорите на РЗОК, включително и за изпълнението на чл. 44а;”
Както се вижда чл. 15, ал. 1, т. 5 няма нищо общо. Не би могъл и да има, защото няма как със закон да се уреди нарушаване на закона, каквото представлява всяко едно от цитираните по-горе решения на Надзорния съвет на НЗОК.
Тези дни бе съобщено, че Прокуратурата проверява НЗОК. Редно е прокурорите да проверят и членовете на Надзорния съвет на касата за незаконните им решения. Най-малкото може да се провери дали пък едно или повече лица от надзора на касата, не са били заинтересовани по някакъв начин да вземат решения „по изключение”, „по целесъобразност” и в нарушение на действащата нормативна уредба.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up