Сряда, Декември 11, 2019

varicelaВ редакцията на Право&Здраве получаваме множество писма на майки и бащи, които не са съгласни с въвеждането на задължителна ваксина за варицела. Идеята на МЗ е от 2019 година в имунизационният календар да бъде включена задължителна четирикомпонентна ваксина за морбили-паротит-рубеола и варицела. До сега на 13 месечна възраст се прилагаше трикомпонентната ваксина без варицела. За 19 април е планирано обществено обсъждане. Основният аргумент на родителите е, че варицелата протича леко, понякога дори безсимптомно при деца и се създава доживотен имунитет.

Те смята, че ваксината трябва да е еднокомпонентна само за варицела и да не е задължителна:

Павлина Иванова: Здравейте, с настоящото писмо се включвам в протеста срещу въвеждането на поредната абсурдна задължителна ваксина.

Галина Цекова: Уважаеми, пиша Ви от името на майка и гражданин на държава, в която съвестно си плащам осигуровките всеки месец, данъците и всичко необходимо в продължение на години. Стигнах до там обаче да бъда глобявана като престъпник само защото искам поставянето на определена ваксина на детето ми да бъде мое решение. Да, отказвам определени ваксини от календара, защото от предходните детето ми правеше жестоки реакции, но според лекарите това не беше от ваксината. Просто всеки път много здравото ми преди това дете боледуваше с месеци до поставянето на следващата ваксина и така се затваряше порочният кръг. Не съм против ваксините по принцип, но искам ние, родителите, които сме пряко засегнати от боледуването на децата ни, да имаме избор какви ваксини да им поставяме. Благодаря Ви за отделеното време!

Марияна Атанасова: Добър ден, Пише Ви една загрижена за здравето на българските деца майка, с молба да прочетете писмото и да прецените рисковете.

Далия Главчева: Здравейте, Прикаченото протестно писмо е относно въвеждането на задължителна ваксинация за варицела от 2019 г. Искрено се надявам, че здравият разум ще надделее и ако се въвежда варицелна ваксина в българския имунизационен календар, то тя да е по избор и като моноваксина.

Ирена Димитрова: Пиша в качеството си на родител, гражданин на Република България, за да заявя позицията си във връзка с разширяване на задължителния Имунизационен календар (Календара). Считам въвеждането на нова задължителна ваксина за нецелесъобразно по следните причини:
1. Няма орган, който да изследва как се отразява съвкупността от всички ваксини, съгл. настоящия Календар, върху пациентите. В световен мащаб няма институция, която да изследва съвместимостта на различните ваксините.
2. Варицела е сравнително леко протичащо заболяване, циркулиращо и в момента, което не товари здравната система и не създава тревога у населението.
3. Естественото преболедуване на шарка подобрява способността на имунитета да се справя с широк кръг заболявания.
4. Ваксината не осигурява доживотен имунитет, за разлика от преболедуването в детска възраст.
5. В тази връзка, ползите от ваксината не са съпоставими рисковете, които тя носи. 
6. Имунизационният календар става все по-натоварен.
7. Задължителният характер на Календара е в разрез с конституционните права на българските граждани, както и с наднационални нормативни актове, постановяващи свобода на избора, що се отнася до здравето и личната неприкосновеност на индивида. Все повече родители търсят и намират начин да заобиколят нормативното задължение за поставяне на ваксини. Време е да се помисли за промяна на задължителния характер на настоящия Ваксинационен календар, вместо да се утежнява. Последното ще доведе до повече откази от ваксини, принуждавайки родителите да стават закононарушители.
Благодаря за отделеното време.

Светлана Котларска е изразила подкрепата си със стихове на Стефан Цанев:
Носете си новите дрехи, момчета

Не казвайте утре ще бъдем красиви!
Не казвайте утре ще бъдем щастливи!
Не казвайте утре ще бъдем, ще бъдем...
Ще обичаме утре,
Утре ще любим.
Носете си новите дрехи, момчета!
Падаме, както ходим, умираме, както спим.

Не казвайте утре ще почнем голямото,
Днес ще спечелим пари за прехраната.
Не казвайте утре ще бъдем честни!
Днес тихичко ще се проврем...
Носете си новите дрехи, момчета
Ходейки падаме, сънувайки мрем.

Не казвайте утре със вик на площада
ще кажа истината, после - на клада!
На клада, но утре, а днес потърпете.
Днес се налага да премълчим.
Носете си новите дрехи, момчета
Падаме, както ходим.
Умираме, както спим.

Кремена Георгиева: Отговорните родители са готови да се информират за рискове и ползи, да ги преценят, да коментират здравето на детето си с лекуващия лекар и съвместно да се вземат решение, кое е най-добро за него, както е в по-голямата част от страните в Европа и света. Време е за промяна и ние настояваме за това!

Антоанета Малчева: Като отговорни български граждани и родители, сме наясно с важността на имунизационния календар относно профилактирането на някои инфекциозни заболявания, но сме изключително обезпокоени за част от предложените промени в българския имунизационен календар през 2019 г., особено за планираното въвеждане на ваксина срещу варицела като задължителна за всички деца и вероятно използване на 4-компонентна комбинирана вирусна ваксина за морбили, паротит, рубеола и варицела (МПРВ) – съдържаща едновременно 4 живи инфекциозни патогена, която да замести сега прилаганата МПР (на 13-месечна възраст и 12 години).
Като отговорни български граждани и родители, сме наясно с важността на имунизационния календар относно профилактирането на някои инфекциозни заболявания, но сме изключително обезпокоени за част от предложените промени в българския имунизационен календар през 2019 г., особено за планираното въвеждане на ваксина срещу варицела като задължителна за всички деца и вероятно използване на 4-компонентна комбинирана вирусна ваксина за морбили, паротит, рубеола и варицела (МПРВ) – съдържаща едновременно 4 живи инфекциозни патогена, която да замести сега прилаганата МПР (на 13-месечна възраст и 12 години).
Разбираме желанието на българските здравни власти и експерти да осъвременят имунизационния календар и да го съобразят с тенденциите в календарите на страните от Европейския съюз и Европа, но е важно да се отбележи, че в повечето европейски страни ваксината за варицела е по избор и е моноваксина, а не задължителна 4-компонентна ваксина.
Приемаме да бъде въведена като моноваксина по избор и заплащана от желаещите да я поставят на децата си, но се противопоставяме да бъде задължителна за всички деца и част от комбинираната МПРВ, също да се изразходват още допълнителни публични средства от здравната система, с които държавата да я закупува и предоставя като „безплатна“, вместо тези средства да отидат например за лечение на нуждаещи се раково болни или от други заболявания дечица.
Доводите ни срещу решението за въвеждане в българския имунизационен календар на задължителна педиатрична ваксина за варицела, са:
Тъй като някои компоненти от МПРВ са произведени върху клетъчна култура от пилешки ембриони, ваксината е противопоказна за алергични към яйчен протеин; при лица с предишни алергии към ваксини, съдържащи някой/и от компонентите на МПРВ ; при пациенти с наследствени проблеми за непоносимост към фруктоза; при налична тромбоцитопения, включително като реакция от предишна ваксина. Ваксината не трябва да се прилага при деца със семейна история за гърчове - родител, брат или сестра; също със семейна история за проблеми с имунната система; при проблеми с кръвосъсирването; при прием на салицилати; при наличие на туберкулоза; при отслабена имунна система; ако наскоро е имало кръвопреливане или прием на други кръвни продукти; при прилагане на други ваксини в по-малък от 4 седмици период; при неразположеност или някакво заболяване; по време на бременност (при случайно прилагане извън детска възраст)
При задължително прилагане на комбинираната МПРВ повече деца ще имат медицински противопоказания за ваксинация, отколкото с използване на моноваксина срещу варицела. Освен това стои проблемът с вече преболедувалите от варицела (или някой/и от другите инфекциозни агенти, обект на комбинираната ваксина) и изградили защитен имунитет - около 15-20% от ваксинираните лица имат много висок титър на антитела заради вече прекарано заболяване или предишни ваксини, в тези случаи не се налагат определени последващи ваксинации или реваксинации, дори са нежелателни и рискови (Медуницын & Покровский, 2005). При липса на моноваксини и задължителност на ваксинациите, този риск не може да бъде избегнат, а същевременно се неглижира. Наличието на откриваеми IgG-клас антитела към съдържащите се в комбинираната МПРВ ваксина вируси показва предишно излагане чрез инфекция или ваксинация. Лица, които са положителни за IgG антитела срещу морбили, паротит, рубеола или варицела, се считат за имунни [8]. Затова последваща задължителна ваксинация с МПРВ не е добра медицинска практика и е редно да се помисли за освобождаване от съответната доза без последващи санкции и ограничения, като същевременно се търси начин на българския пазар да се осигурят монопрепарати или по-малко компонентни ваксини (каквато например е японската практика по отношение на ваксините за морбили, паротит и рубеола; или в европейски страни, даващи избор за МПРВ или моноваксина за варицела).
Пропуските в знанията относно варицелната ваксинация и нейните ефекти/дефекти, включват [1]: • Продължителност на ваксино-индуцираната протекция
• Оптималното време за втора доза
• Потенциална нужда от по-нататъшни дози по-късно в живота
• Въздействие на ваксиналния обхват върху дългосрочната епидемиология (т.е. преминаване към по-голяма възраст) на болестта
• Тежестта на пробивната варицела с увеличаване на времето след ваксинацията (включително резултатите от ПВ при бременни жени, които преди това са ваксинирани)
• Риск от увеличение на усложненията от варицела след изместване на средната възраст на инфекция в постваксиналната ера (включително вродена и майчина варицела)
• Имунологични механизми за развитие на херпес зостер
• Въздействие на ваксината срещу варицела върху честотата на херпес зостер, особено при неваксинирани индивиди
При толкова много неизвестни, касаещи практически всеки един аспект от прилагането на програми за варицелна ваксинопрофилактика, е надменно и необмислено шепа здравни експерти да подлагат децата на насилствена масова задължителна ваксинация с рискова и недостатъчно ефикасна ваксина срещу лека детска болест, което може да рефлектира негативно върху цялото общество, да увреди здравето на нашите майки, бащи и деди, както и да рикошира върху следващите поколения. Стремежът на някои хора да опитват надскачане на природните закони е обясним, но е неподготвен и неуместен, когато касае цялото общество и когато поне знаят, че природата не търпи грешките на по-слабите от нея.
Искрено се надяваме, че здравият разум ще надделее и ако се въвежда варицелна ваксина в българския имунизационен календар от 2019 г., ще е по избор и като моноваксина.
Относно правото на избор, което е общочовешко право, апелираме да се въведе такова за всички ваксини в календара, за да има усещане българското общество, че живее свободно и добрува в 21-ви век, а сянката на отминалия репресивен соц-тоталитаризъм вече е заместена от цивилизовани времена.

Мая Пеева: Здравейте, Протестното писмо е по повод организираното в края на този месец обсъждане за въвеждане през 2019 година на задължителна варицелна ваксина в календара от Експертния консултативен съвет по надзор на имунопрофилактиката. И ще я въведат, ако всички спят.
Ние не сме съгласни да се замени леката варицела, за която поколения родители водят децата си на шарка-партита, срещу ваксина с 4 живи вируса наведнъж! Не само това, но замислят въвеждане на ваксина за херпес зостер при възрастните!
В писмото има линкове към научни източници, за да се види защо решението за вкарване на тази ваксина в календара е идиотско (меко казано).

Казвам се Женя Недкова и съм против въвеждането на задължителната варицелна ваксина. Мисля, че това е инфекциозно заболяване, което колкото по-рано в детска възраст се изкара, толкова по-леко минава. Създава пожизнен имунитет. Включването на варицелна ваксина към МПР би усложнило още повече нещата, към не така леката жива МПР ваксина. Нека да мислим човечно и в полза на обществото и децата ни, те да бъдат здрави, а не опитни мишки на фармацивтичната промишленост. Варицелната ваксина да бъде по желание, монокомпонентна и да се заплаща от родителите, които я желаят. 
Благодаря за вниманието! Надявам се да вземете разумно европейско решение!

Галин Балчев: Надявам се правата на човека да бъдат зачетени,особено когато касае детското здраве и детския живот,впредвид че децата са бъдещето на всяко общество. Нека те да станат и нашето настояще,нека да мислим повече за всяко едно дете!

Дарина Михайлова-Паскова: Все повече родители търсят и намират начин да заобиколят нормативното задължение за поставяне на ваксини. Време е да се помисли за промяна на задължителния характер на настоящия Имунизационнен календар, вместо да се утежнява. Последното ще доведе до повече откази от ваксини, принуждавайки родителите да стават закононарушители.

Йордана Левова: След години проучване и четене по проблемите с ваксинирането, моето семейство твърдо застава зад искането изложено в това писмо.

Емануела Христова: Уважаеми дами и господа, възмутена съм и непримирима пред поредното безхаберие и посегателство върху здравето и правата на децата ми! Въвеждането на ваксината срещу варицела, една така безобидна болест, като задължителна, показва на мен като родител, слабост в здравомислието и политическо безгрижие  към народа си. Не ще останем пасивни и без воля към този проблем, защото майчината любов и загриженост има неудържим порив!

Здравейте, пише ви Мария Иванова, майка на 1 дете и бременна с второ. Темата, която е засегната в писмото е изключително важна, обсъждана, проучвана и до ден днешен непрестанно в нашето семейство, тъй като научни трудове и изследвания НЕ СПИРАТ да се правят по темата и не можем да стоим безучастни. Още повече виждайки, колко малко български лекари и особено педиатри са запознати с новите открития и научни трудове от цял свят по темата. Коментирането и в нашето семейство е с приоритет и вярваме, че и в държавата ни би трябвало да бъде така.
Защо да трябва България да е на последно място по информираност и съответно -адекватно взето решение?
Искаме да покажем, че не е така и ако лекарите спят, много будни майки не спят денонощно за да четат и следят новостите в сферата, само и само за да направят най-доброто за своите деца- а именно да не ги ваксинират излишно!
Моля да обърнете внимание на писмото, което много добре изразява нашите притеснения за бъдещето не само на нашите, но и на ВСИЧКИ деца на България! :)
--
„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

Диана Недялкова: Уважаеми Д-р Кацаров, обръщам се към Вас в качеството си на съвестен гражданин на Република България и родител. В приложения файл ще намерите протестно писмо относно въвеждане на задължителна ваксинация за варицела в имунизационния календар на Р. България. Надявам се, че ще се запознаете със съдържанието на приложения документ и ще окажете съдействие за взимане на съответните мерки за удовлетворяване на нашите искания. 

Мирена Шанколова: С най-голямо уважение Ви моля да прочетете писмото.Аз съм български гражданин също като ВАС,избрали сме ви ,за да защитавате интересите ни и най вече да имаме право на избор,както има в целият Европейски съюз!
БЛАГОДАРЯ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ,КОЕТО ЗНАЯ,ЧЕ ВИ Е ЦЕННО, НО НАЛИ НИЕ СМЕ ВАШЕТО ВРЕМЕ!!!

Григор Владимиров: Уважаеми Дами и Господа, Приложено Ви изпращам протестно писмо, което касае въвеждане на задължителна ваксинация за варицела в имунизационния календар на Р. България. Моля да разгледате приложения документ и да предприемете необходимите мерки за  удовлетворяване на нашите искания. Вярвам, че този път гласът ни ще бъде чут. 

Емануела Христова: Уважаеми дами и господа, възмутена съм и непримирима пред поредното безхаберие и посегателство върху здравето и правата на децата ми! Въвеждането на ваксината срещу варицела, една така безобидна болест, като задължителна, показва на мен като родител, слабост в здравомислието и политическо безгрижие към народа. Не ще остана пасивна и без воля към този проблем, защото майчината любов и загриженост има неудържим порив!

Ралица Пашова: Здравейте, като родител на две малки деца, изразявам безпокойство по повод идеята за въвеждане на ваксина против заболяването Варицела в Имунизационния календар на РБ. Надявам се, че ще прочетете писмото и разберете причините за съпротивата на хиляди родители. Очаквам и отговор от ваша страна за предприети мерки и действия.

Росица Петрова: Уважаеми дами и господа, Изпращам Ви протестно писмо срещу въвеждане на задължителна ваксина за варицела в България и изразявам своето несъгласие с предстоящото и въвеждане.

Подкрепа за писмото са изразили още Милена Гагнева, Жанета Дединска, Радостина Стоянова, Анелия Ангелова, Таня Тодорова, Александра Ламбева, Виолета Ичовска, Полина и Петко Тилеви, Савина Григорова, Цветелина Димитрова, Ивелина Милушева, Венцислав Милушев, Илия Пасков, Ивелина Момчилова, Жени Атанасова, Рая Стойкова, Силвия Димитрова, Жана Златанова, Цветелина Никова, Стела Костова, Ирена Христова, Милена Котупова, Валерия Караиванова, Йоанна Георгиева, Силвия Христова, София Лилова, Даниела Шойлева, Александър Шойлев

Протестното писмо можете да изтеглите от тук

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up