Четвъртък, Юли 09, 2020
Как се обявява извънредна епидемична обстановка?

Съгласно чл. 63, алинея 2 на Закона за здравето приет преди няколко седмици от Народното събрание, „Извънредна епидемична обстановка се обявява за определен период от време с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск“.

Освен, че е свързана със заплаха за здравето и живота на населението, решението за обявяването на извънредна епидемична обстановка е предпоставка и правно основание за ограничаване на редица права на гражданите, в това число и правото им на свободно придвижване на територията на страната.
Това по същество е много отговорно решение и със сигурност между петте най-важни, които Правителството изобщо е вземало през целия си мандат. Това предполага активно участие на министрите, които преди това би трябвало да са се запознали с оценката на епидемиччната ситуация, дискусии, въпроси и отговори на министъра на здравеопазването и на държавния здравен инспектор.
От стенограмата на заседанието на Министерския съвет, което е проведено на 13.05.2020 година в 19.40 часа с видеконферентна връзка не може да се разбере кои министри са участвали, защото на него няма дискусии. Кирил Ананиев прави следното кратко изложение:
КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, както всички знаем, днес изтече срокът на извънредното положение, което обяви Народното събрание със свое решение. В същото време вече е публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето. Искам веднага да се възползвам от правомощията, които са ми дадени по член 63, алинея 2, тъй като няма някаква сериозна промяна в епидемичната обстановка в страната. Днес получих доклада на Главния държавен здравен инспектор, в който се прави оценка на съществуващия епидемичен риск.
Оценката е изключително комплексна, анализира развитието на болестта в страната и света, мерките, които сме предприели, резултатите, които сме постигнали и тази оценка ми дава основание да твърдя, че пандемията на COVID-19 представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве и е опасна за националната ни сигурност.
Освен това заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна ситуация.
Искам да посоча само някои от мотивите в доклада.
На първо място, причинителят на заболяването е вирус, който има все още неизяснен произход и е с неизвестна инфекциозност. Към момента механизмът и пътищата на предаването на инфекцията не са напълно установени. Няма единно становище и между научните работници за диагностицирането на причинителя.
COVID-19 е ново заболяване не само за региона и страната, но и за целия свят. COVID-19 се предава от човек на човек, води до тежко протичане и усложнения при лица от определени рискови групи, това са най-вече хората над 60 години, хората с хронични заболявания и при тях много често накрая заболяването завършва със смърт.
Огнища на COVID-19 са регистрирани в цялата страна, като освен семейни огнища и такива в лечебните заведения, има клъстери и в някои рискови обекти като например домове за стари хора, за деца с увреждания и други.
Има липса на специфично лечение на заболяването. Знаем, че в процес са научни разработки в много държави по света, но все още няма доказано лекарство или разработка на ваксина.
Има и регистрирани случаи сред медицинския персонал, броят на тези случаи продължава да нараства и има опасност в един момент да блокираме дейността на някои от болниците на територията на страната.
Ето защо на базата на тези основни мотиви предлагам да приемем днес решение, което гласи:
Министерският съвет реши: Първо - Обявява извънредна епидемична обстановка на територията на Република България, свързана с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
Второ - Предвидено е министърът на здравеопазването по предложение главния държавен здравен инспектор да въведе временни противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.
Веднага искам да кажа, че от 0,00 часа на утрешния ден – 14 май, тези заповеди трябва да бъдат факт. Те са разработени и са групирани в четири групи: заповед с противоепидемичните мерки, заповед за преминаването през КПП-тата и съответните ограничителни мерки; заповед, регулираща карантината и изолацията и последната е относно дейностите, които продължава да са забранени, както и тези, които вече позволихме да функционират при определени условия.
Благодаря.
БОЙКО БОРИСОВ: Приема се. Закривам заседанието.

И така, в един и същи ден е приет закона за здравето, на базата на който, Главният държавен здравен инспектор изготвил епидемична оценка, който министър Ананиев е получил същия ден и на това основание е внесъл в Министерския съвет предложение за обявяване на извънредна епидемична обстановка, което е гласувано без дискусия в рамките на няколко минути. Без дискусия и без аргументи, само няколко общи фрази. Почти сигурно е, че никой от министрите не е виждал оценка на епидемилогичната ситуация преди заседанието, за да си направи собствен извод как да гласува внесеното предложение. Впрочем съмнително е, че дори Кирил Ананиев я е виждал и дали изобщо съществува, защото и до ден днешен, този документ, който е в основата на цялата процедура не е публикуван, нито на страницата на Министерския съвет, нито на министерството на здравеопазването и до ден днешен. Защо ще го крият, ако е наличен и обоснован?
Още един странен факт. Самото решение на Министерския съвет не е обнародвано в Държавен вестник. Тъй като то не е нормативен акт по смисъла на закона, обнародването му зависи от волята на Министър председателя. Защо Бойко Борисов е решил да не се обнародва е също един интересен въпрос.

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up