Понеделник, Май 25, 2020

infekciiСписъкът на заразните болести, които подлежат на задължително съобщаване в рамките на Европейския съюз (ЕС), се допълва с няколко заболявания. Промяната ще стане факт и у нас с нова наредба за изменение и допълнение на Наредба 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести от 2005 г. Проектът за подзаконовия нормативен акт е публикуван на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Към добре познатите заразни болести, подлежащи на задължително съобщаване се включват и болестите Денга, Лаймската невроборелиоза, болестта, предизвикана от Зика вирус и болестта, предизвикана от Чикунгуня вирус.

Допълнително в списъка на заразните болести е включен и острият вирусен хепатит тип Е. До този момент заболяването не е препоръчано от Европейския център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) за задължително съобщаване, но вносителите смятат, че то трябва да присъства в наредбата и излагат аргументите си:
„Поради нарастващия брой автохтонни случаи на територията на Европа в повече от 20 държави-членки на ЕС острият хепатит Е е включен в националните системи за надзор. Включването му в наредбата ще допринесе за подобряване на надзора на заболяването на национално ниво и допълване на базите данни за вирусните хепатити в страната, ЕС и СЗО”,
В проекта са включени ревизирани дефиниции и на други заразни болести, предлагат се и актуализирани определения на важни медицински категории, които са от съществено значение за здравеопазването - антимикробната резистентност към антимикробни агенти и вътреболничните инфекции. Списъкът на болестите и списъкът с дефинициите на случаи са съгласувани с номенклатурата на Световната здравна организация (СЗО) съгласно Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето, десета ревизия (МКБ-10), поясняват от здравното ведомство.
Според вносителите очакваният резултат от приемането на проекта на наредбата е свързан с осигуряване на съпоставимост на събираните данни за заразните болести и свързаните с тях специфични здравни проблеми в България с тези от другите държави-членки на ЕС. От МЗ допълват, че въвеждането и изпълнението на текстовете на наредбата ще позволи навременна и адекватна реакция в контекста на възникнало събитие с епидемичен потенциал, с произтичащо негативно въздействие върху личното и общественото здраве.
Ведомството предлага и по-кратък срок за обществено обсъждане на измененията – 14 дни, а не 30, каквато е утвърдената практика.
„Решението за определяне на по-кратък срок за обществено обсъждане е мотивирано с оглед необходимостта и задължението за докладване на данни за заразните болести и свързаните с тях специфични здравни проблеми към Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC), Стокхолм, които считано от 2019 г. следва да бъдат в съответствие с Решение № 1082/2013/ЕС. По този начин предоставените данни за страната ще бъдат съпоставими с тези от другите държави-членки, както и за да се осигури съответствие с критериите, предвидени в приложението към Решение № 1082/2013/ЕС”, излагат мотивите си здравните експерти. Друг аргумент в полза на съкратения срок за обсъждане е и необходимостта е и необходимостта от синхоронизиране със съответните изменения и допълнения на медико-статистическата документация, която се събира и съобщава в РЗИ и НЦОЗА.
Така крайният срок на общественото обсъждане ще бъде 4 януари 2019 г.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up