Вторник, Юли 14, 2020

oprzbОт: Организация на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ).
Относно: Проект за Амбулаторна процедура № 38 за амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78,ал.2 ЗЗО и Амбулаторна процедура № 33 Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

Уважаеми д-р Комитов,

Във връзка с публикувания на 14.03.2016 г.на официалната страница на НЗОК проект за Амбулаторни процедура № 38 и № 33 бихме желали да направим следните предложения и да изкажем притесненията си в рамките на законовия срок за обществено обсъждане на проекта.
От така публикувания проект не става ясно дали Амбулаторна процедура № 38 ще замести задължителното изискване за диспансерно наблюдение на хората, лекуващи се с биологични антиревматични медикаменти по реда на чл. 78 ал. 2 ЗЗО, заложено в „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 1.11.2015 г.
В проекта за изменение на Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, който трябва да влезе в сила на 1.04.2016 г., въпреки, че липсващите кодове на заболявания, подлежащи на лечение с биологични медикаменти са добавени, пакетът от медицински дейности все още продължава да е крайно недостатъчен и да не покрива необходимите според „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 1.11.2015 г. медицински изследвания и процедури.
Необходимо е да припомним също, че по време на проведената на 21.01.2016 г. среща между експерти от НЗОК, представители на организациите на хората с ревматични заболявания и спецалисти ревматолози беше подчертано, че Амбулаторна процедура №38 изцяло ще замени диспансерното наблюдение като вариант за проследяване състоянието на пациентите, лекуващи се с биологични медикаменти. По време на срещата беше подчертано, че на диспансерно наблюдение ще продължат да подлежат пациентите с посочените в Наредба №39 диагнози, които не са на лечение с биологични антиревматични медикаменти.
От проекта за Амбулаторна процедура №38 не става ясно и кои са лечебните заведения, които ще имат право да осъществяват наблюдение по амбулаторна процедура.
Според заложения в Амбулаторна процедура №38 текст :„В лечебните заведения – изпълнители на амбулаторна процедура по т.І, следва да има създадена/и специализирана/и експертна/и комисия/и за лечение и проследяване на ЗОЛ на скъпоструващо лечение, създадена/и със Заповед на Управителя/Изпълнителния директор/ /Директора на лечебното заведения“, което на практика означава, че дейностите по Амбулаторна процедура 38 ще могат да бъдат извършвани само от съществуващите вече експертни лекарски комисии в София, Пловдив и Варна.
Още по-голямо учудване буди у нас заложената цена на Амбулаторна процедура №38– 22 лв, която е крайно недостатъчна за осъществяване на медицинските изследвания и процедури, които са заложени в „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 1.11.2015 г.
Във връзка с посочените по-горе неясноти в проекта за Амбулаторни процедури №38 и №33 бихме желали да направим следните предложения:
1.    Амбулаторна процедура №38 да замени изцяло изискването за диспансерно наблюдение на пациентите, лекуващи се с биологични антиревматични медикаменти, за да може да се осигури по-качествено проследяване на ефекта от това лечение.
2.    Цената, която ще бъде заплащана на лечебните заведения, изпълнители на амбулаторна процедура №38 да бъде увеличена, като бъде осигурено покриване на всички необходими изследвания за започване и продължаване на лечението, заложени в „Изисквания на НЗОК при лечение на умерен до тежък серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти в извънболничната помощ“ в сила от 1.11.2015 г. или последващите такива.
3.    Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор на здравнооосигурвните лица, лекуващи се с антиревматични биологични медикаменти да бъде извършвано от лечебни заведения от всички нива на компетентност, според стандарта по Ревматология.
4.    Цената която ще бъде заплащана на лечебните заведения, изпълнители на Амбулаторна процедура №33 да бъде увеличена, като бъде осигурено покриване на всички необходими изследвания за започване и продължаване на лечението, както и цената на самата инфузия, която до този момент се заплаща изцяло от пациентите.
Уважаеми д-р Комитов, бихме желали направените предложения да бъдат обсъдени  в съвместна среща между представители на Организация на пацентите с ревматологични заболявания в България, колегите ни от останалите организации, защитаващи правата на хората с ревматични заболявания, експерти от НЗОК и лекари. Считаме за удачно срещата да се проведе преди изтичане на законовия срок за обществено обсъждане на споменатите по-горе Амбулаторни процедури.
Убедени сме, че единствено чрез равнопоставеност на всички заинтересовани е възможно да бъде постигнат резултат, удовлетворяващ, както институцията, така и лекарите и пациентите.


Боряна Ботева:
/зам. председател на УС на ОПРЗБ /

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up