Събота, Януари 23, 2021

mamografЗдравейте! Майка ми е 73 години и е поискала направление за мамолог от личния си лекар. Тя е отговорила, че на тази възраст, няма право. Трябва първо на хирург и ако той прецени. Въпросът ми е: Има ли възрастова граница за направленията за мамолог?

Здравейте,

Профилактичният преглед за рак на млечната жлеза, в това число мамографско изследване, според Приложение № 13 от НРД се назначава от ОПЛ веднъж на две години за жени на възраст между 50 и 69 години.

Мамографията по преценка на лекаря (при оплаквания, не като профилактика) може да се извърши след издадено направление от лекар специалист. ОПЛ може да издаде направление към лекар специалист в такива случаи, а последния да издаде направление за мамографско изследване.

Направление за мамолог не може да бъде издадено, защото в НРД няма такъв код.

Лекарите, които имат квалификациа за мамолог са или хирурзи или акушер-гинеколози. Ако имате предвид конкретен лекар мамолог, в зависимост от неговата основна специалност, ще Ви бъде необходимо направление за хирург или направление за акушер-гинеколог.

Баба ми започна да диша трудно и отидохме при пулмолог с направление от личния лекар . След преглед, пулмологът я диспансеризира и й даде инхалатор с ампули , които трябва да се изпишат от личния лекар, но той отказа да ги нанесе в рецептурната й книжка, вместо това пише рецепта, за да си ги купи.

Здравейте,

Нормативната уредба, относима към вашия казус, се намира в Наредба № 4 от 4 март 2009г за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, издадена от Министрество на здравеопазването. (чл. 23 до чл.30). Подбробно е описан реда, начина и условията за отпускане на лекарствени продукти за домашно лечение на пациенти. В чл,24, ал. 1 Лекарствените продукти, които напълно или частично се заплащат от НЗОК за домашно лечение, се предписват на рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6), рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) или за тях се издава протокол (образец по приложение № 8) по ред, определен в националните рамкови договори по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.

(2) Рецептурните бланки по ал. 1 се издават, както следва: 1. рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5 по приложение № 6) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на заболявания, в количества за не повече от 30 дни;

2. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2014 г.) рецептурна бланка (образец МЗ - НЗОК № 5А по приложение № 7) - за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, в количества за не повече от 100 дни.

 

Ако ампулите, които са били изписани на баба Ви от пулмолога се заплащат от НЗОК частично или напълно, това е реда за тяхното изписване и личния й лекар няма основание да откаже да й издаде рецептурна бланка за тях.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up