Петък, Август 07, 2020

Повод да напишем този коментар стана издадено от ИАМО наказателно постановление за това, че една болница не е изпълнила questизискването на нормативен акт да участва в система за външен контрол на качеството на рентгеновата си уредба.
В медицинският стандарт по Образна диагностика съществува текст, според който:
„Ръководителят на лечебното заведение осигурява един път на две години оценка на качеството на дейностите в

лъчелечението, нуклеарната медицина и рентгеновата диагностика, в частта рентгенова диагностика от комисия, включваща хабилитирано лице от съответната медицинска специалност и медицински физик-експерт, които не са в трудовоправни отношения с лечебното заведение.”
От целия този текст е ясно само, че комисията се състои от двама души, единият от които е медицински физик-експерт и че такава „оценка” се прави на две години.
Проверката ни показа, че образователно-квалификационна степен „медицински физик-експерт” няма. Няма и такава длъжност в НКПД.
Хабилитирано лице в „съответната медицинска специалност” ще се намери, стига да се изясни и на какво да е съответна специалността.
Абсурдите не спират до тук, напротив сега започват, затегнете коланите. Нека си представим, че такива лица имаше.
Кой би определил, кой от всички „хабилитирани лица от съответната медицинска специалност” да се включи в комисията? Кой може да го назначи и защо би го направил?
Кой би определил, кой от всички „медицински физици-експерти” да се включи в комисията? Кой може да го назначи и защо би го направил и на какво основание? Кой трябва да постави задачата на тази комисия, срока, в който да я изпълни и какво да бъде възнаграждението? Трябва ли това лице да е работодател на двамата? Ако не е какъв може да е?
Може ли Ръководителят на лечебното заведение сам да назначи комисията и ако не защо да не може? Кой текст от наредбата или закона го забранява? А редно ли е сам да си назначи комисията, която ще оценява качеството? А ако я назначава той ли ще плаща? А това редно ли е?
И това не е всичко. Продължаваме с правния анализ. Презумпцията осъществяващите външния контрол на качеството да не са в трудовоправни отношения с лечебното заведение е да се избегне конфликт на интереси.      
Законът не забранява ръководителят на лечебното заведение да бъде въпросното хабилитирано лице от комисията, защото Ръководителят със сигурност не е в трудовоправни отношения с лечебното заведение. Самият собственик на лечебното заведение, ако не е на трудов договор с него също може да си извърши самооценка и самоконтрол – законът не забранява.
Медицинският физик-експерт спокойно може да работи по граждански договор в лечебното заведение – законът не го забранява. Още повече, че както стана ясно той не би могъл да работи по трудово правоотношение, защото няма такава длъжност.
Следва черешката на тортата. Как точно тези две лица, описани в наредбата ще осъществят външния контрол на качеството? Може би чрез външен оглед? Или, като си направят рентгенова снимка за спомен?
Според единственият относим документ, касаещ външна оценка на качеството на лабораториите ISO 17043, подобна оценка от двама души на един рентген е абсолютно недопустима. Тя не би била нито оценка, нито би имала нещо общо с качеството.
Което от своя страна води до извода, че цитираният текст на МС по Образна диагностика няма връзка с разума.  
Има обаче начин да се направи външна оценка на качеството на авторите на текста в медицинския стандарт. Може комисията от „хабилитирано лице от съответната медицинска специалност и медицински физик-експерт” да направи снимка на скенер на главите на авторите и да ги пуснат за сравнителна оценка до всички лечебни заведения със структури по образна диагностика за разчитане. Ако някой разчете, че на снимката има мозък да му се отнеме лиценза веднага.
И така едни умници, приемат абсурден и неприложим текст в Медицинския стандарт по образна диагностика, други умници го изпълняват безропотно, а третите умници от ИАМО проверяват изпълнението и налагат глоби.
Колко мъка има на този свят!

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up