Сряда, Ноември 25, 2020

bolniziНационалната здравноосигурителна каса реши да остави в новите договори с болниците същи брой легла, каквито те са имали през 2017 година. Броят на легалата, заложени в договорите, представлява лимит върху дейността на болницата, който се налага в допълнение на лимита на парите.
Това ѝ решение, обаче незаконно. Броят на леглата в договорите за 2017 година са определени по силата Постановление № 202 от 24.03.2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България. Тази Национална здравна карта е обявена за нищожна с Решение №5935/12.05.2017 постановено по Административно дело № 5611/2016 на Върховния административен съд.

Постановяването на нищожност на нормативния акт означава, че се отменят всички фактически и правни последици, породени от него. Тъй като заложеният в договорите на болниците брой легла за 2017 година са фактическа последица от действието на ПМС, то с прогласяването му за нищожно, те също се отменят.
При липсата на Национална здравна карта с нейните ограничения, за НЗОК важи общия ред, определен със Закона за здравното осигуряване и Националния рамков договор.
В ал. 2 на чл. 59 от Закона за здравното осигуряване се определя, че Договорите с лечебните заведения не могат да бъдат сключени при условия, по-неизгодни от приетите с НРД.
Приетите с НРД 2018 година специални условия за сключване на договори с болниците са определени в чл. 260. Според алинея 1, точка 1 за сключването на договори е необходимо:
1. съответствие на устройството на лечебното заведение с разрешението за осъществяване на лечебна дейност и съответното ниво на компетентност, респ. с регистрацията в РЗИ;
Тези текстове недвусмислено показват, че броят на леглата в договорите с НЗОК трябва да съответства на броя им в издаденото от Министерството на здравеопазването разрешение за дейност, който е регистриран в РЗИ. Нещо повече, ако спазваше законите на страната, НЗОК трябваше още миналата година с влизането в сила на решението на ВАС, да предложи анекси на всички договори с болниците и да коригира в тях броя на леглата до този, определен в разрешението за дейност.
Касата не само не направи това, но продължи с беззаконието и в новите договори за 2018 година.
Най-голямо учудване предизвиква обстоятелството, че съавтор на беззаконието се оказва и ръководството на Българския лекарски съюз.
Орязването на леглата е наложено със „Съвместно указание”, подписано от подуправителя на НЗОК д-р Йорданка Пенкова и Председателя на БЛС д-р Венцислав Грозев.
Всеки знае, че със „съвместно указание” не могат да се отменят или заобикалят текстове на Закона и НРД. Буди пълно недоумение, защо Председателят на съсловната организация се е съгласил да подпише документ, който нарушава закона и е в ущърб на интересите на лекарите, които представлява и чиито интереси по закон трябва да защитава.
Д-р Стойчо Кацаров

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up