Вторник, Юли 07, 2020

Дали лекарите трябва да предписват лекарствата по търговско или по генерично наименование? Дискусията по този стар въпрос бе drugsвъзобновена, заради еди  текст в проект на наредба за достъп до медицинска помощ, в който МЗ предлага да лекарите да изписват само нетърговското (генерично) наименование на лекарството, а аптекарят да реши кой от всички аналози да даде на пациента. Промяната е мотивирана от презумпцията, че фармацевтичните компании стимулират лекарите да изписват определени лекарства, а пациентите са принудени да плащат по-скъпо.
Предписването по генерично наименование не е някаква екзотична новост. Прилагана е и в други страни, в България също се прилага. Лекарите и сега могат да предписват лекарства по генерично наименование на обикновена рецепта, ако желаят. Когато предписват, обаче лекарства, платени от НЗОК те са задължени да предписват медикаментите по търговско наименование. За някои от тях лекарят може да отбележи, че допуска генерично заместване на самата рецепта. За лекарствата, които се отпускат с Протокол от комисия, генерично заместване не се допуска.
Има съществена разлика между това да изписваш лекарството по генерично наименование и това да изписваш по търговско, като допускаш или не генерично заместване. Във втория случай лекарят ясно обозначава с кой точно медикамент иска да се лекува болния, като в част от случаите може да разреши заместване, но в други може да не разреши. В Първия случай, изборът на конкретен медикамент от групата остава изцяло на аптекаря.
Теоретично между различните лекарствени продукти с едно и също генерично наименование няма разлика. Всички те съдържат едно и също активно вещество в една и съща концентрация. От цялата група единствено оригиналният продукт преминава през всички фази на клинични изпитвания. Производителите на генерични аналози не са задължени да правят изпитвания и могат да се позоват на документацията на оригиналния. При разрешаването им за употреба, те единствено трябва да представят доказателства за биоеквивалентност.
Макар да съдържат една и съща молекула в една и съща доза, различните продукти могат да имат някои различия, свързани с фармакокинетиката на продукта. Например, плазмената концентрация на медикаментите не винаги е една и съща, макар да са с еднаква доза. Освен, че може да е различна, концентрацията може да бъде и непостоянна.
Тези разлики в концентрацията и стабилността на плазмените нива при някои медикаменти не са от особено значение, но при други, изискващи прецизно дозиране, могат да имат много сериозни последици. Такива са например лекарствата за лечение на епилепсия, лекарствата за подтискане на имунитета при болни с трансплантирани органи, лекарствата влияещи на кръвосъсирването, сърдечни ритъм и др. В такива случаи макар и минимална промяна в плазмените нива, може да има тежки последици за пациента.
Подобен проблем, макар и от друг характер може да възникне при лечението на пациенти с различни психични разстройства. Честата смяна на вида на опаковките, може да доведе объркване на пациента и предозиране или нежелани комбинации.
Ако приемем за вярно, че фармацевтичните компании търгуват с влияние, като мотивират лекарите да изписват определени лекарства, то този проблем няма да бъде решен с въвеждане на генерично изписване. Напротив при съществуващата вертикална интеграция на пазара на лекарства – една и съща компания притежава складове за търговия на едро, вериги от аптеки и дори заводи за производство – търговията с влияние ще бъде още по-лесна и в още по-големи мащаби.        
Начина на изписване е тясно свързан с модела на реимбурсиране. Когато всички лекарства от една група са 100% реимбурсирани, пациентът няма да плати нищо, което и от тях да избере. Когато едно лекарство е само в група, то няма никакво значение дали ще изпишеш генерично или търговско наименование. Самото групиране на лекарствата може да бъде не само според молекулата, а например според терапевтичният ефект. В този случай в една група са лекарства с различни молекули и не може и да става дума за генерично изписване. Моделът на реимбурсиране от своя страна е пряко свързан с ограниченията в ценообразуването – избора на референтни цени, максимални надценки и пр. Всички те се влияят и от начина на функциониране на пазара и наличието или отсъствието на хоризонтална и вертикална интеграция.    
В заключение, няма еднозначен отговор на това по генерично или по търговско наименование да се предписват лекарствата. И едното и другото имат предимства и недостатъци. Когато се предприемат промени, те трябва да се добре премислени и внимателно прилагани. Предвид множеството компоненти на регулацията на лекарствата, промените трябва да следват обща стратегия и да държат сметка за това как едно или друго правило ще повлияе на останалите компонентни.
Промени от типа „от днес всички предписвате само по генерично наименование“ или обратното, са проява на неразбиране на материята и управление тип „проба-грешка“ без да се интересуваме много, много от последиците. Те са израз на самонадеяност и безотговорност.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up