Петък, Януари 22, 2021

limitС изменение в Наредба № 10, министерството на здравеопазването слага лимит на лекарствата за домашно лечение и лекарствата за лечение на онкологични заболявания, прилагани в болниците и заплащани от НЗОК. С измененията се въвеждат задължение за производителите на лекарства да плащат под формата на отстъпки практически всяка изписана на пациентите опаковка, която е над прогнозираното за годината количество.
Намаляване на разходите на НЗОК е причина за приемането на наредбата. Основната цел е формулирана, като създаване на условия за устойчив бюджет на НЗОК, както в краткосрочен, така и в дългосрочен план, по-добра предвидимост на разходите за лекарствени продукти и предотвратяване на ежегодно формиране на бюджетен дефицит.
В мотивите четем още:

„С въведените отстъпки ще се постигане на дисциплиниращ ефект при разходване на публични средства, като се съблюдават прогнозните годишни разходи, заложени в договорите между притежателя на разрешението за употреба/негов упълномощен представител и НЗОК. По този начин се очаква постигане на значителна предвидимост и устойчивост на разходите на НЗОК за лекарствените продукти.”
„Очакваният резултат от промяната на наредбата е постигане на устойчив прогнозируем бюджет на Фонда в дългосрочен план по отношение на новите молекули, като през този период се очаква натрупване на по-голям опит на медицинските специалисти с тези продукти и оценка на постигнатите терапевтични резултати.”
В мотивите на министъра на здравеопазване, разписани в шест страници не се среща нито веднъж думата пациент. В мотивите няма и една дума за това как новите правила ще се отразят на лечението на пациентите, на достъпа им до нови, модерни лекарствени продукти. Няма анализ на това как новите правила ще се отразят на възможностите на лекарите да избират с кое лекарство да лекуват болните си.
Не е направен и анализ на рисковете, като например какво ще се случи с пациентите с определени заболявания, ако производителят откаже да направи отстъпки и изтегли лекарството си от Позитивния лекарствен списък.
В мотивите също така няма анализ на Европейското право с аргумент, че „Проектът не е свързан с правото на Европейския съюз”, което просто не е вярно.
Както при всички други свои нормативни актове и в този, министерството на здравеопазването отново не е направило, изискващата се по закон оценка на въздействието на новите правила върху стопанската дейност, която в случая обхваща не само дейността на производителите на лекарства, но на аптеките, дистрибуторите и лечебните заведения.
На практика, чрез системата за задължителни отстъпки при надвишаване на прогнозния брой отпускани лекарства, НЗОК въвежда лимит и на лекарствата.
Вместо както мнозина се надяваха, МЗ и НЗОК да предприемат мерки за премахване на лимитите в болничната и извънболничната помощ, от следващата година се въвеждат и лимити за отпусканите лекарства.
От гледна точка на бюджета, това може да изглежда добре, но дали е така от гледна точка на пациента? Не се знае, защото за него пациентът, в наредбата не пише нищо.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up