Събота, Май 30, 2020

pobfbПрофесионалната организация на болничните фармацевти е изпратила становище до НЗОК и БЛС, в което предлага конкретни текстове за НРД, които да позволят минимизиране на разходите за лекарства за болни с онкологични заболявания.
Разходите за лекарствени продукти за системно лечение на злокачествени заболявания, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки всяка година се увеличават, както поради навлизането на пазара на нови /обикновено скъпоструващи/ молекули, така и поради увеличената продължителност на живот на пациентите със злокачествени заболявания. Тъй като това са обществени средства и те имат лимит, е ясно, че трябва да бъдат разпределени възможно най-целесъобразно, но така, че да не страдат нито изпълнителите на здравните услуги, нито пациентите. Затова ние предлагаме:

1.Промяна в чл. 346 (2) – „Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки отделен случай приложеното количество лекарствено вещество/доза в съответните мерни единици, съгласно решенията на комисиите по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г. на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания по АПр № 6“, в „Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнител на БМП за всеки отделен случай приложеното количество лекарствено вещество/доза в съответните мерни единици, съгласно решенията на комисиите по чл. 30г, ал. 3 от Наредба № 4 от 2009 г. на противотуморните лекарствени продукти, осигуряващи основното лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания по АПр № 6 като в ежедневния отчет се описват всички дози по пациенти и лекарства, като за заплащане се описват всички отворени цели опаковки, използвани за приготвянето на дозите за деня и количеството на остатъка от последната опаковка.За всяко лекарство се залага срок на годност след отваряне на флакона“. Заплащат се и необходимите еритро-, тромбо- и гранулоцитни колонистимулиращи фактори, бифосфонати и други лекарствени продукти, повлияващи костната структура и минерализация, за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, която стойност не се включва в цената на клиничната процедура.
Прилагаме пример, тъй като имаме разработен алгоритъм за отчитането на остатъците, който е представен на МЗ и НЗОК в началото на месец февруари.
Мотиви: Ако тези остатъци са за сметка на болниците, те ще започнат да генерират сериозни загуби. Имайки предвид, че те са търговски дружества, поради което трябва да минимизират разходите си, ще се стигне до субдозиране или по-високо дозиране от страна на лекуващите лекари, за да се избегнат загубите. Неправилното лечение може единствено в дългосрочен план да увеличи разходите на държавата,тъй като води до неминуеми усложнения, повишен брой на хоспитализациите и намалена продължителност и качество на живот за потърпевшите пациенти.
В същото време застаряващото население, повишаващата се заболеваемост от злокачествени заболявания, все повече падане на възрастовата граница на откриване на злокачествените заболявания и една от най-късите продължителности на живот в EU /пред нас е само Литва/, ще доведат до по-малък процент на излекувани пациенти, по-голям брой хоспитализации и допълнителни болнични за хората, които се грижат за онкоболните. За хората с редки диагнози, ще бъде трудно да намерят къде да се лекуват, тъй като болниците няма да могат да ги комбинират и това лечение ще им носи финансови загуби. Или, ще бъдат отлагани във времето, за да се намери поне още един пациент. Това напълно ще компрометира терапевтичните схеми. Немалка част от болните ще почнат да ходят в чужбина за лечение, което пак ще се плати от НЗОК, но по-високо, отколкото ако се правеше в България. Процесът ще стане лавинообразен.
2.Премахване на различни кодове на НЗОК за един лекарствен продукт в една дозова форма което ще позволи групиране на пациенти и оползотворяване на остатъци от един и същ лекарствен продукт за различни заболявания..
Надяваме се, че предложенията ни ще бъдат взети под внимание.
Становището е подписано от Маг. фарм. Велина Григорова, Председател на ПОБФБ

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up