Сряда, Октомври 21, 2020

onkolekarstvaПроект за изменение на Закона за здравното осигуряване предвижда лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствата за пациенти с вродени коагулопатии да бъдат включени в основния пакет за болничната медицинска помощ.
До сега тези лекарства се заплащаха от НЗОК отделно от цената на Клиничните пътеки. С приемане на изменението, лекарствените продукти могат да се заплащат като част от стойността на съответната пътека. За тези лекарства, както и за всички лекарствени продукти с ново международно непатентно наименование, за които е подадено заявление за включване в Позитивния лекарствен списък, НЗОК ще провежда ежегодно задължително централизирано договаряне на отстъпки с производителите. Ако при задължително централизирано договаряне на отстъпки, такива не са договорени, тези лекарства няма да се заплащат от НЗОК, независимо от това, че са включени в Позитивния лекарствен списък.

С изменението на закона се дава право на Националната здравноосигурителна каса да заплаща, след отчитане на резултата от терапията за лекарствените продукти, за които е определено проследяване ефекта от терапията. Тоест, ако за проследяване на ефекта от терапията с един нов медикамент са необходими 2 или 3 години, НЗОК ще плати лекарствата на доставчика след изтичане на този срок.
Няма никакво съмнение, че НЗОК има проблеми със заплащането и цялостната организация на лекарствено лечение на злокачествени заболявания. Избраният подход, обаче може да постави в риск здравето на пациентите.
Така например, включването на лекарствата в цената на клиничната пътека неизбежно ще доведе до използване на най-евтините медикаменти (в противен случай болницата трябва да намали заплатите на персонала или да почне да трупа дългове). Водещият критерий за избор на лекарство става финансовият, а не медицинският. Това е разбираемо в случаите, когато има генерични аналози на оригиналните продукти. В онкологията обаче, поради бурното развитие на фармацията през последните години, повечето от най-ефективните медикаменти са под патентна защита и нямат аналози. Прилагането на по-евтини лекарства в тази ситуация означава повече странични ефекти и по-лоши резултати за болните.
Въвеждането на законова забрана за реимбурсиране, ако не са договорени отстъпки също не е добро административно решение. Включването или изключването на медикаменти от списъка с лекарства, заплащани от НЗОК трябва да става на базата на публично оповестени, проверими и обосновани критерии, чието спазване да подлежи на независим съдебен контрол, а не да е резултат на договори, в които не се знае кой точно участва и какви точно интереси обслужва (например на конкурентна фирма). Последиците от евентуални неправомерни действия пак са главно за болните, които ще бъдат лишени от достъп до съвременно лечение.
Пациентите ще са потърпевши и от изменението на закона, предвиждащо заплащане на лечението с нови медикаменти след приключване на оценката за терапевтична ефективност. Едва ли някоя фирма ще предостави продуктите си за употреба, с надеждата да получи плащане в обозримо бъдеще, което може да е 2-3 или повече години, през което време могат да се случат всякакви неща. Почти сигурно е, че тази мярка ще блокира навлизането на нови медикаменти поне за няколко години. Това е и нейната цел. тази цел ще бъде постигната, но в част от случаите ще струва живота на болни, които е можело да бъдат излекувани.
Освен казаното, във всеки от описаните случаи, пациентите вече ще са лишени от възможността да доплатят за предпочитано от тях лечение, каквато възможност имаха до сега. Те ще могат да се лекуват или с най-евтиното, или ще трябва да платят изцяло всяка друга терапия.
За сега това са само работни хипотези. Сериозен недостатък на всички предложения е, че не са поставени на обществено обсъждане. Предстои заседание на Надзорния съвет на НЗОК, на което трябва да се приеме проект на закон за бюджета на НЗОК за 2019 година, където вероятно ще бъдат вкарани част от тези или всички нови идеи.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up