Сряда, Юли 08, 2020
Болница „ Софиямед“ вече е университетска

 

Министерският съвет взе решение за определяне на „Университетска многопро-филна болница за активно лечение Софиямед“ ООД - София за университетска болница, съобщиха от пресцентъра на правителството.


„Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за лечебните заведения университетските болници са многопрофилни или специализирани, определени от Министерския съвет. В тях се осъществяват дейности по всяко от следните направления: клинично обучение на сту-денти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация; клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни гри-жи“; следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи. Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или от-деления, получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за дейности-те по клинично обучение на студенти и докторанти и следдипломно обучение на лека-ри, лекари по дентална медицина, фармацевти и специалисти по здравни грижи, при-добиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акре-дитационната оценка. Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение“, пише в решението на МС.

Подкрепяте ли решението на Правителството за удължаване на извънредната епидемична ситуация?
 

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up