Понеделник, Май 25, 2020

 Линията на бедност се използва при разработване на държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, при определяне на конкретни мерки за социална защита и е база за определяне на размера на финансовата подкрепа за хората с увреждания.

Проект на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност предвижда от 1 януари 2020 г. линията на бедност да бъде 363 лева. Кабинетът предлага минимално повишаване на линията на бедност. Тази година тя е 348 лева. Предложеният нов размер за 2020 г. е с 4,3 на сто по-висок в сравнение с 2019 година.

poor bulgariaОпределянето на размера на линията на бедност за страната се извършва на основание на методиката, приета с постановление на Министерския съвет от 24 септември тази година.

Извадката на изследването „Наблюдение на Домакинските бюджети“, което предоставя информация за определяне на линия на бедност по отменената Методика (ПМС № 345 от 2006 г.) се състои от 3 020 домакинства, значително по-малко от извадката на изследването „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILС)“, което се състои от 8 200 домакинства.

"Ако не се приеме линия на бедност за страната за 2020 г., тя няма да съответства на чл. 2 от Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Няма да бъде актуализирана финансовата подкрепа на хората с увреждания съобразно промяната на доходите на населението и средното изменение на цените на определени социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги (ИЦМК), които са от съществено значение за биологичното и социално съществуване на отделния човек и домакинство със сравнително ниски доходи. Претеглянето на стоките и услугите в малката кошница се извършва с данните за паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата.",  се отбелязва още в доклада на социалния министър.


От 1 януари 2019 г., с влизането в сила на Закона за хората с увреждания, се промени действащият до 31.12.2018 г. подход за определяне на размера на месечното финансово подпомагане на хората с трайни увреждания.

Съгласно закона размерът на месечната финансовата подкрепа зависи от степента на увреждане и се определя и актуализира спрямо линията на бедност в България за съответната година, се припомня в частичната предварителна оценка на въздействието.

В нея пише още, че при размер на линията на бедност от 363 лв. средномесечно на човек от домакинство, под прага на бедност са 1 663 668 души.

За 2020 г. е предвидено да бъде оказана финансова подкрепа по чл.71 и чл. 72, от т.2 до т.4 от Закона за хората с увреждания на близо 658 000 средномесечен брой лица с трайни увреждания над 18-годишна възраст.


Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up