Четвъртък, Април 25, 2019

baslaБългарска асоциация на студентите лекарски асистенти (БАСЛА) разпространи писмо до Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ). В него се казва:
Обръщаме се към Вас, в качеството на УС на БАПЗГ, за да ви информираме, че БАСЛА категорично е ПРОТИВ членство на Лекарски асистенти/фелдшери в БАПЗГ поради:
1. БАСЛА не припознава бъдещите си колеги Лекарски асистенти във асоциацията (БАПЗГ), като представляваща и защитаваща правата и интересите на Лекарските асистенти в Р. България.
2. БАСЛА не намира причини лекарските асистенти да членуват в чужда, за нашата професия асоциация (БАПЗГ)
3. Ние студентите ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТИ настояваме ЗА предоставяне на законодателна възможност за членуване на професионалистите лекарски асистенти, съвместно с практикуващите фелдшери, в самостоятелна професионално-съсловна организация, за което сме сезирали институциите в Р.България , защото така е справедливо, наш личен избор и демократично право на свободна воля!
4. БАСЛА ЯСНО и КАТЕГОРИЧНО Ви заявява, че НЕ ЖЕЛАЕМ и се
ПРОТИВОПОСТАВЯМЕ на принудителното ни членство, като бъдещи асоциирани специалисти, в Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) съгласно Закона за професионално-съсловните организации. Ние - студентите лекарски асистенти се отнасяме с уважаваме към всяка медицинска професия, но считаме за нелогично професионалните ни интереси да се представляват пред държавните институции от БАПЗ,Г не познаваща спецификата на нашата професионална дейност. Факт е, че до настоящия момент БАПЗГ не сезира МЗ за необходимостта от нормативно
регламентиране на професионалната дейност на лекарските асистенти !
Вие не сте сезирали институциите и предложили актуализирането, дори с дописване на професията Лекарски асистент след професия „Фелдшер“, в Наредба No1 на МЗ от 08.02.2011 г., регламентираща професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравни асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно.
Обстоятелството е основание за работодателите на различни лечебни и здравни заведения да не назначават на работа лекарски асистенти, поради невъзможност от изготвяне на длъжностните им характеристики.
5. Ние следим от близо в последно време вашите действия спрямо собствените ви членове и не харесваме вашия стил на поведение и управление както и отношението към практикуващите мед. специалисти.
Като бъдещи професионалисти в системата на здравеопазване трябва да ви заявим още веднъж НЕ ЖЕЛАЕМ да членуваме във БАПЗГ, а в наша собствена съсловна саморегулиращ се съюз на лекарските асистенти /фелдшери по примера на БЛС, БЗС, БФС, Съюз на зъботехниците , Съюз на помощник фармацевтите за да има равнопоставеност между съсловията.
Лекарски асистент е регулирана и регламентирана от държавата професия. Смятаме, че е редно и законова право на всяка такава професия да се саморегулира, чрез собствено представителство, а не под общата шапка, като БАПЗГ. Считаме, че няма как една професия да има компетенциите на друга. Не може и няма право БАПЗГ да представлява еднолично толкова много и различни професии, които са принудително „обединени“.
Не на последно място искаме да заявим, че професия „Професионалисти по здравни грижи“ НЯМА. Това е направление в обучението!
Б. Попов - председател на УС на БАСЛА

Българска асоциация на студентите лекарски асистенти“ – БАСЛА е организация, създадена с цел защита правата и интересите на студентите „Лекарски асистенти” (ЛА) в Република България – бъдещи професионалисти от регулирана и законодателно регламентирана професия наследник и последовател на професия „Фелдшер” в България.
Организацията е в партньорство със сродни студентски и неправителствени организации с отношение към здравеопазването .

Нашият сайт се издържа от реклами и дарения. Ако ви харесва съдържанието, можете да ни подкрепите по няколко начина: Като ни последвате в социалните мрежи и харесайте нашите страници в тях! Като ни изпратите новина! Като кликнете върху рекламните банери! Като рекламирате на нашия сайт! Като направите дарение!
Благодарим за подкрепата!

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.
  • Публикуването на коментара е спряно.
    Мед.сестра · преди 11 дни
    Сестрите също не искаме да членуваме в БАПЗГ, искаме собствена организация, на която сами да избираме ръководството си, което да е от практикуващи сестри, а не от администратори!
Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up