Събота, Май 30, 2020

best practisesВъпреки, че дейностите в медицината са много разнообразни, те могат да се сведат до две фази – диагностика и лечение. По правило лекарят участва, нещо повече, развива най-добре уменията си, ако участва и в диагностиката и в лечението. Никой хирург не влиза в операционната преди да се е уверил лично за диагнозата, необходимостта от конкретен вид операция и всички обстоятелства, които могат да повлияят на благоприятният изход. Същото важи и в случаите, когато не се налага операция, а консервативно лечение. Лекарят, който е поставил диагнозата, предписва и лекарствата и проследява ефекта от приемането им.
Ако един лекар работи основно в болница, той не само би могъл, но би било най-добре за неговото развитие като специалист и за пациентите му, да преглежда и амбулаторно, да консултира и насочва за лечение в болницата, а след това да проследява ефекта от лечението. Това казва медицината.

Здравните ни закони казват друго.
Ако един лекар работи в болница и желае да сключи договор с НЗОК било като индивидуална практика, било като лекар в медицински или диагностично-консултативен център, то той трябва да получи така нареченото в закона „удостоверение за недостатъчност”. Същото се издава от Директора на РЗИ, ако броят на лекарите, регистрирани в РЗИ, като специалисти в извънболнична помощ със същата медицинска специалност е по-малък от броя на лекарите определени с Националната здравна карта за административната област. В почти всички случаи броят на работещите лекари надвишава определените със здравната карта бройки. Поправката в закона, изискваща удостоверение за недостатъчност е от 2007 година, но започва да се прилага едва през 2018 година, с приемането на Националната здравна карта.
Така написана забраната за работа засяга само новите случаи. Ако лекарят вече има договор като такъв в болница и медицински център, той не се нуждае от удостоверение за недостатъчност и може да си работи, независимо колко специалисти има в областта. Ако, обаче същият реши да смени медицинския център с друг или да разкрие индивидуална практика, то той няма да може да получи въпросното удостоверение и да сключи договор с НЗОК.
Законът не изисква удостоверение за недостатъчност, ако лекарят работи само на кабинет, но не и в болница. Само, че .... същият закон забранява да се сключват договори с НЗОК извън 30 дневният срок след подписването на нов НРД. Ако един лекар иска да смени местоработата си от едно лечебно заведени с друго извън срока, трябва ..... да получи удостоверение за недостатъчност. Ако изчака новия НРД може и без удостоверение.
Е туй са сътворили нашите законотворци.
Тези забрани нямат връзка с медицината.
Те нямат връзка и с разходите на НЗОК, заради които вероятно са били приемани, без много много някой да мисли за последиците. Всеки знае, че дейността на лекарите в извънболничната помощ е лимитирана от броя на направленията(нали все се оплакват, че напарвленията са свършили). Всяка година НЗОК фиксира броят им с решение на Надзорния съвет и ги разпределя по тримесечия и на всяко лечебно заведение. Няма никакъв начин касата да плати и стотинка повече на специалистите от предварително определената, според регулативния стандарт сума. Дали са два или двеста лекарите е все тая от гледна то1ка на бюджета. Те ще получат за годината, сума равна на броя направления умножена по единичната му цена. Тъй като и броят на направленията и цената им е фиксирана, лекарите могат да получат по-малко, но не и повече от тази предварително определена още с бюджета на касата сума.
След като грижата за бюджета не е причина за тези законови ограничения, то остава да са въведени с грижата за лекарите и пациентите. Тази „грижа” обаче е чиста форма на административен тормоз. Освен лекарите, които пряко са подложени на него, потърпевши от тази сбъркана управленска логика са и пациентите. Те не могат да се прегледат (освен срещу заплащане) от лекарите работещи в болница. Ако избраният от тях лекар при който искат да се прегледат, консултират или са диспансеризирани реши или му се наложи да смени лечебното заведение, то тези пациенти ще бъдат лишени от възможност да се лекуват при него, най-малкото за срока до подписването на нов НРД.
Всичко това няма абсолютно никакъв смисъл. Никой не печели, има само губещи. Загубено време, загубени пари, влошено здраве.

Въвеждане на коментар... Коментарите ще се опреснят след 00:00.

Бъдете първият коментирал тази статия.

Кажете нещо тук...
Впишете се с ( Регистрация ? )
или изпратете като гост

Log in or Sign up