Оценка и анализ на документи при нарушени права

Оценка и анализ на документи при нарушени права

Всеки от нас се разболява, търси и получава медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и тук правата ви на пациент, могат да бъдат нарушени.
Правата ни може да са нарушени не само в лечебно заведение. Много често правата ни са засегнати при медицинската експертиза, особено при освидетелстване от ТЕЛК за трайна неработоспособност.

Имаме ли право да получим скъпострувщо лечение, какви документи са необходими, къде се подават и каква е процедурата във всеки конкретен случай? Имаме ли право да кандидатстваме за лечение в чужбина? Правилата понякога са толкова сложни и често променящи се, че дори опитни в административния процес специалисти, се затрудняват да отговорят.
Понякога, нарушението на правата ви ще изглежда очевидно, а в други случаи може дори да не разберете, че правата ви са нарушени.
От друга страна, това, че ваш близък е починал в болница, или вие сте били инвалидизирани след лечение, или изобщо, че очакванията ви са били различни от резултата от лечението, не винаги означава, че има лекарска грешка и нарушени права.
Обратното, може също да сте останали с впечатление, че е направено всичко необходими, а да се окаже, че не е така.
Не бързайте да се свържете с адвокат, дори и да нарича себе си специалист по медицинско право, което е малко подвеждащо, защото официално такава правна специалност няма. Адвокатът ще ви бъде необходим по-късно.
Първото и най-важното нещо в случаи, в които се съмняваме, че са нарушени правата ни, е да се обърнем към някой, компетентен да оцени има ли нарушение, в какво се състои и кой е отговорен.
Тази преценка обикновено изисква едновременно познания, както в областта на правото, така и в областта на медицината, защото здравната система е най-сложната публична-правна система и понякога дори опитни юристи, трудно се ориентират в нея и защото, без добро медицинско образование, вие нямате познанието да оцените дали сте лекувани качествено, своевременно и достатъчно.
ЦЗПЗ, като организация съставена преимуществено от лекари, юристи и журналисти, има капацитета да прави такива оценки. Ние имаме повече от 10 годишен опит в това отношение. Ние не сме адвокатска кантора и не се интересуваме от адвокатския хонорар. Това ни дава свободата да бъдем обективни и безпристрастни в оценката.
Няма нищо по-лошо от това, на базата на погрешна оценка на ситуацията, да бъдете подведени да водите дела, в които шансовете ви за успех са минимални или никакви. Тогава към загубата, в резултат на нарушени права, ще се добави и не малка финансова загуба.
За това, ако искате да ви се направи предварителна обективна оценка на случая, можете да се свържете с нас.
Обикновено ще е необходим разговор, описание на случая и копие на наличната медицинска документация. При много специфични случаи, може да се наложи и допълнителна експертиза от лекар със съответните познания и специалност. Оценката ще ви даде отговори на следните въпроси:
Има ли нарушение на вашите права, като пациент? В какво се състои нарушението? Кой/кои са отговорни за извършването му? Какъв вид отговорност може да се търси за нарушените права – етична, административна, гражданско-правна и/или наказателно-правна? Какъв е разумният размер на обезщетението, което може да се претендира? Пред кой административен орган може да се подаде жалба за нарушени права? Пред кой съд може да се търси, отмяна на акт, обезщетение за непозволена увреда или наказателна отговорност от виновни лица? Какви са приблизителните разходи за различните случаи на търсене на отговорност и обезщетение? Други въпроси, имащи значение за случая.
Извършването на такава предварителна оценка е сложен и отговорен процес, в който участие вземат поне един лекар и един юрист. Времето на тези хора е скъпо, защото изграждането на капацитет за такава оценка изисква време и много усилия. Таксата за работа на един такъв висококвалифициран специалист е 100 лева. Крайната цена ще зависи от вида на случая, обема на документацията, необходимостта от специализирана експертиза и други.
Ние ще ви дадем писмено анализ и оценка на случая и препоръки. Това ще ви даде възможност да прецените какво да предприемете занапред. Възможностите са най-различни, често повече от една. Окончателното решение е ваше. На този етап, вече можете да се обърнете към адвокат, на който имате доверие, за да му възложите процесуалното представителство пред съда, ако такова се следва.
За повече информация по тези въпроси можете да се свържете с нас по телефона или на имейла, посочени в меню 
КОНТАКТИ

Подобни статии