НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Потребителска такса

За всяко посещение при лекар или стоматолог, здравноосигурените лица заплащат потребителска такса. Потребителската такса е определена с ПМС № 193/2012 година  и ПМС № 312/2013 и е в размер на 2 лева и 90 стотинки. При болнично лечение се заплаща потребителска такса в размер на 5 лева и 40 стотинки за всеки ден болничен престой, но за не повече от 10 дни в рамките на една календарна година.

Максималната сума, която един пациент заплаща, като потребителска такса при болнично лечение е 54 лева, независимо от броя на дните, през които е бил хоспитализиран. Това е общото правило, но от него има редица изключения. Мъже и жени, които са пенсионери по възраст и осигурителен стаж, заплащат потребителска такса в размер на 1 лев при посещение на лекар или стоматолог. Същите, обаче при болнично лечение заплащат потребителската такса в пълен размер-5.40 лева на ден. 

Освободени от заплащане на потребителска такса са:
Лица със заболявания, определени по списък към НРД; малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната; ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица; задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи; задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти; пациенти със злокачествени новообразувания; бременни и родилки до 45 дни след раждането; здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.
Лекарят, стоматологът, съответно лечебното заведение е длъжно да издаде финансов документ, удостоверяващ заплащането на потребителска такса.


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии