НАРЪЧНИК ПО МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Здравно осигуряване на студенти

Студентите, както и всички други български граждани, подлежат на задължително здравно осигуряване. Всички студенти редовно обучение се осигуряват за сметка на републиканския бюджет до навършване на 26 годишна възраст. За студентите в университети в България, данните се подават служебно на Националната агенция по приходите.
Студентите редовно обучение в университети извън България имат две възможности:

Да се осигуряват в България за сметка на републиканския бюджет. В тези случаи, студентът трябва да представи в НАП удостоверение от съответния университет, за обстоятелството, че е записан като студент редовно обучение. Удостоверенията се представят за всеки семестър, като е необходим и легализиран превод.
Студент, който е задължително здравноосигурен в България може да не се осигурява в страната, в която учи, ако е в Европейския съюз, съгласно Правилата за координация на системите за социална сигурност.
Да се осигуряват в страната, в която учат. В тези случаи се подава заявление за отсъствие от България за повече от 183 дни в годината, за да не се начисляват здравни осигуровки.
По отношение на заплащането на здравните осигуровки, Законът за здравното осигуряване е определил като критерий единствено студентите да са редовно обучение и да не са навършили 26 годишна възраст. На осигуряване от републиканския бюджет подлежат както студентите приети по държавна поръчка, така и студентите с платено обучение. Не е от значение също дали университетът е държавен или частен.
Право на задължително здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет имат студентите, граждани на Република Македония, както и граждани на други страни, които са и български граждани по произход.


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии