Петък, Септември 30, 2022
Follow Us

1. Правото на живот на всеки се защитава от закона. Никой не може да бъде умишлено лишен от живот освен в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление, за което такова наказание е предвидено в закона.
Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
Прочети цялата..

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Добавете коментар

Изпратете

Log in or Sign up