Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

Услуги

Услуги

NSVOKКато независима, неправителствена и нестопанска организация, ЦЗПЗ е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК). Контролът се осъществява ежемесечно за основните лабораторни показатели, а оценката на резултатите на всяка една лаборатория се прави на базата на изцяло внедрения Международния стандарт ISO 13528.

Осъществяването на външен контрол от организация, която защитава правата на пациентите е от ключово значение за ефективността на контрола. Като представители на потребителите на медицинска помощ, ние гарантираме пред тях, че контролираните от нас лаборатории работят коректно и дават верни резултати. Това не значи непременно, че другите лаборатории работят грешно, но ние не можем да ви дадем доказателства за това. Всеки пациент сам решава в коя лаборатория да се изследва. Ако се колебаете, вижте списъка на препоръчаните от нас.  

Клинични лаборатории, сертифицирани от ЦЗПЗ:

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
Услуги

ЦЗПЗ извършва комплексно правно-административно обслужване на лечебните заведения в следните направления:

Регистрация и промяна на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.

Регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност, смяна на адрес, нови дейности – изготвяне на документи, проследяване и контрол на процедурата.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Услуги

ЦЗПЗ предоставя комплексни консултантски услуги, свързани със защитата на правата на пациентите.
Можете да се обърнете към нас по всички въпроси, свързани с българското здравеопазване: достъп и качество на извънболнината и болничната медицинската помощ, снабдяване с лекарства, медицинска експертиза, осигурителни права и други.

Предоставяните услуги могат да се разделят, без да се ограничават, до следните категории:

1. Предоставяне на информация за правата на гражданите в сферата на здравеопазването.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
Услуги

Въпрос: С какво юристите на ЦЗПЗ се различават от другите?
Юристите на ЦЗПЗ са специализирани в медицинското право, запознати са в детайли с нормативната рамка в сферата на здравеопазването, имат дългогодишен опит в процесуално представителство по дела в тази област. Юристите ни работят в непрекъснато взаимодействие с лекари, с които обсъждат всеки случай преди завеждане на иска и през цялото съдебно производство, в това число задачите и въпросите към съдебно медицинската експертиза, становищата и доказателствата.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна

Log in or Sign up