Образци на документи

Образци

list

Тук ще намерите информация за процедурите за регистрация на лечебно заведение за извънболнична медицинска помощ и за получаване на Разрешение за лечебно заведение за болнична помощ, както и за процедурите и сроковете за промяна във вече издадени разрешения.

Ще можете да разгледате и изтеглите образци на различни документи, свързани с работата на лечебните заведения:

  • Правилници за дейността на различни видове лечебни заведения.

  • Документи, необходими за дейността на болница.

  • Документи, попълвани от пациенти при престоя им в болница.

  • Често използвани в работата типови договори.

Вход