За нас

За ЦЗПЗ

Издател на този сайт е Център за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ)
ЦЗПЗ е независима неправителствена организация, която е регистрирана в СГС по ФД № 14322/2007. Организацията е създадена в обществена полза и е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с БУЛСТАТ 175372371.

Управителен съвет

Центърът за защита правата в здравеопазването се ръководи от Управителен съвет в състав:

 

 boltadjiev

Д-р Николай Болтаджиев - Председател

 

khan

 Ангелина Бонева-Кхан

 

kacarov 1

Д-р Стойчо Кацаров

Политика за поверителност

Юридическото лице Център за защита правата в здравеопазването поддържа няколко уебсайта, включително домейна czpz.org, поддомейна rights.czpz.org и домейните  nsvok.net, onconavigator.net.

Нашата мисия

Създадохме неправителствена организация за защита на правата в здравеопазването, защото по-добро здравеопазване може да се постигне само на основата на защитени права. Регистрирахме сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“ в Софийски градски съд на 08.10.2007г. по ФД № 14322/07, като юридическо лице с нестопанска цел и го вписахме на 31 октомври 2007 под номер 15 в Регистъра на министерството на правосъдието, като организация в обществена полза.