За нас

За ЦЗПЗ

CZPZ logoИздател на този сайт е Център за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Учредихме нашата организация през 2007 година. Регистрирахме я в СГС по ФД № 14322/2007 и в регистъра на нестопанските организации в обществена полза.


Цел
Целта на сдружението, съгласно Устава, е:

„Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България”.

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:
- пациентите и гражданите;
- медицинските професионалисти;
- юридическите лица;

Защитата на права в здравеопазването включва:
- действия за повишаване на информираността;
- действия за подобряване на правилата и регламентите;
- противодействие при нарушени права;

В изпълнение на нашите цели, ние:
- Изградихме сайт за обща и специализирана правна информация по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване;
- Изградихме специализирана правно-информационна система фокусирана върху здравеопазването;
- Създадохме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред;
- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи;
- Координираме Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории;

 

popov

 

ЦЗПЗ се ръководи от Управителен съвет в състав:

Д-р Стойчо Кацаров - Председател 

Д-р Пламен Попов и Ангелина Бонева - Кхан - членове

 

Нашият малък, но сплотен екип включва още няколко души, които ежедневно и неуморно работят за постигане на целите ни.  Това са:

 

boteva borjanaБоряна Ботева, която отговаря за контактите с пациентските организации и лично участва в управлението на няколко български и международни организации на пациенти. Освен това, тя е ангажирана с административното обслужване на НСВОК.

 

silvia bojilovaАдвокат Силвия Величкова, която води лично редица дела за защита на индивидуални и колективни права в здравеопазването, грижи се за нашата база данни от съдебни дела, изготвя юридическите анализи и консултира хората с нарушени права. Освен, отличен юрист, тя е Мисис България 2022 и Бизнес жена на 2023 година в областта Медицинско право.

 

Borislav IvanovБорислав Иванов, който е наш сътрудник, юрист по образование. Когато ни търсите по телефона най-често ще чуете неговият глас, който любезно ще ви обясни как е най-добре да постъпите или ще ви свърже с някои от останалите от екипа.

 

Членовете на нашето сдружение са нашата опора. Те работят в различни сфери,а това което ги обединява е общият интерес да изградим едно по-добро здравеопазване. Имената им по азбучен ред са: Анели Чобанова, Георги Тодоров, Динко Младенов, Иван Джупанов, Надя Миронова, Невена Манолова, Николай Болтаджиев, Полина Савова, Стоян Алексов, Христина Николова, Славейко Джамбазов, Тодор Петров и Хелия Божилова

Ръководство

 

popov

 

ЦЗПЗ се ръководи от Управителен съвет в състав:

Д-р Стойчо Кацаров - Председател 

Д-р Пламен Попов и Ангелина Бонева - Кхан - членове

Политика за поверителност

Юридическото лице Център за защита правата в здравеопазването поддържа няколко уебсайта, включително домейна czpz.org и домейна nsvok.net.