За нас

За ЦЗПЗ

CZPZ logoИздател на този сайт е Център за защита на правата в здравеопазването (ЦЗПЗ). Учредихме нашата организация през 2007 година. Регистрирахме я в СГС по ФД № 14322/2007 и в регистъра на нестопанските организации в обществена полза.


Цел
Целта на сдружението, съгласно Устава, е: „Защита на индивидуални и колективни права на граждани и организации в сферата на здравеопазването и свързаните с него социални дейности, произтичащи от нормативните актове и международните споразумения, подписани от Република България”.

Защитата на правата в здравеопазването се отнася до:
- пациентите и гражданите;
- медицинските професионалисти;
- юридическите лица;

Защитата на права в здравеопазването включва:
- действия за повишаване на информираността;
- действия за подобряване на правилата и регламентите;
- противодействие при нарушени права;

В изпълнение на нашите цели, ние:
- Изградихме сайт за обща и специализирана информация по въпросите на здравеопазването и здравното осигуряване;
- Изградихме специализирана правно-информационна система фокусирана върху здравеопазването;
- Създадохме екип за правни консултации и защита на колективните и индивидуалните права по административен и съдебен ред;
- Оказваме въздействие и контрол над администрацията, чрез правни способи;
- Координираме Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории;

Ръководство

 

 

ЦЗПЗ се ръководи от Управителен съвет в състав:

Д-р Николай Болтаджиев - Председател и членове

Д-р Стойчо Кацаров и Ангелина Бонева - Кхан

Политика за поверителност

Юридическото лице Център за защита правата в здравеопазването поддържа няколко уебсайта, включително домейна czpz.org, поддомейна rights.czpz.org и домейна nsvok.net.