ПРАВО

Кога и на кого е допустимо болницата да предоставя медицинска документация на свои пациенти.

Кога и на кого е допустимо болницата да предоставя медицинска документация на свои пациенти.
Пациентите имат пълен достъп до своята медицинска документация по закон. Същата може да бъде изискана, чрез съда, когато пациентът е страна по гражданско дело. В този случай пациентът е активна страна, която по собствена воля разкрива съдържанието на информацията, касаеща него.

Законно ли е от бюджета на НЗОК да се изплащат субсидии за заплати?

Новият Национален рамков договор за медицинските дейности за 2023– 2025г. влезе в сила от 01.09.2023г. Около месец по-късно вече има подадена жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу негови разпоредби.

Здравните данни могат да се събират само със съгласието на пациента

Здравните данни могат да се събират само със съгласието на пациентаОт разследване на журналиста Валя Ахчиева, озаглавено „Здравни досиета на показ“, става ясно, че здравните данни на пациентите се събират и обработват в Националната здравна информационна система без съгласието на пациентите. Това става както в нарушение на европейския Регламент, така и на Българското законодателство.

За частните болници и обществените поръчки. Анализ.

Последните поправки в Закона за обществените поръчки отново повдигнаха спорове за това, дали частните лечебни заведения трябва да провеждат обществени поръчки.

Има ли право НЗОК да отказва заплащане на лечебните заведения, заради пропуски или несъответствия в НЗИС?

С измененията в Закона за здравето, обнародвани в ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., беше създадена Националната здравноинформационна система (НЗИС).

Десетилетие по-късно, лимитите на болниците стигнаха и до Конституционния съд

На 18 септември, състав на Върховния административен съд (ВАС) внесе по реда на чл. 150 от Конституцията в Конституционния съд искане за произнасяне по противоконституционност на разпоредбата на чл. 55а, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Някои правни аспекти по спора за директор на болница Шейново

През последната седмица в медиите активно се обсъждат действията на Столичния общински съвет, свързани с избора на  изпълнителен директор на  „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД. Целта на тази статия е да даде  яснота за юридическата страна на казуса с избор на нов директор. 

Трябва ли съгласие на пациента за въвеждане на здравни данни в НЗИС?

От началото на тази година Националната здравноинформационна система (НЗИС) събира здравните данни на всички граждани, на които е оказана медицинска помощ. Това е много полезна информация, както за пациентите, така и за лечебните заведения, и за формирането на здравни политики.