Петък, Февруари 03, 2023
Follow Us

ПРАВО

ПРАВО

Откъс от писмо наш читател: „Бях в болница с малкият си син, който е на 4 години и при изписването ни ме таксуваха за престой.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Сега действащият чл. 37а от Закона за лечебните заведения изисква лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове да се създават с одобрение на Министерския съвет. Незавсимо от формата на собственост, т.е. незавсимо дали са държавни, общински или частни.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1.В Националната здравноинформационна система, предмет на правна уредба в Наредба № Н-6 на Министерството на здравеопазването от 21 декември 2022 г. за функционирането на Националната здравноинформационна система, издадена на основание чл. 28 д, ал. 6 от Закона за здравето, се събира, обработва и съхранява информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронен здравен запис на всеки един гражданин.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

В ДВ бр. 97 oт 6.11.2022 г. беше обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система (ДВ бр. 56 от 2019 г.)

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1. Нашумялият през последните дни казус с разменените деца в АГ болница „Шейново“ постави пред обществото редица въпроси, засягащи една от най-чувствителните струни на човека – неговото майчинство и бащинство.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

В раздел четвърти на Закона за лечебните заведения се съдържа правната уредба на така нареченото „закриване на лечебни заведения“. Тя визира от една страна лечебните заведения по чл. 5, ал. 1, а от друга страна препраща към общите закони относно прекратяване на останалите лечебни заведения.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

1.В „Държавен вестник“ брой 100 от 16.12. 2022 г. бяха обнародвани двете решения на Върховния административен съд относно предприетата от Министерството на здравеопазването нормативна интервенция за ограничаване на възрастта на жените, желаещи да се ползват от държавно финансиране на асистираната репродукция.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
ПРАВО

Въпросът с ниските заплати на лекарите и другите изпълнители на здравни грижи е изключително важен и трябва в най-скоро време да бъде разрешен. Не бива обаче да се забравя и горещата проблематика от близкото минало на медиците, а и на целия народ. Паметта ни не бива да бъде толкова къса за ситуацията през 2020 и 2021 г.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Най-новите статии

Log in or Sign up