ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 883/2004 за координация на системите за социална сигурност

Обезщетения в натура“ означава:
за целите на дял III, глава 1 (обезщетенията за болест, за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата) обезщетения в натура, предвидени в законодателството на държава-членка, които са предназначени да осигурят, предоставят, изплатят директно или възстановят разходите за медицинско обслужване и свързаните с него продукти и услуги. Това включва обезщетения
в натура за дългосрочна грижа;
Прочети цялата...

Подобни статии