ВАШИТЕ ПРАВА

Предварителна оценка при нарушени права

Предварителна оценка при нарушени права

Всеки от нас се разболява, търси и получава медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и тук правата ви на пациент, могат да бъдат нарушени.
Понякога, това нарушение ще ви изглежда очевидно, а в други случаи може да имате само съмнения или дори да не разберете, че правата ви са нарушени.

От друга страна, това, че ваш близък е починал в болница, или вие сте били инвалидизирани след лечение, или изобщо, че очакванията ви са били различни от резултата от лечението, не винаги означава, че има лекарска грешка и нарушени права.
Може също да сте останали с впечатление, че е направено всичко необходими, а да се окаже, че не е така.
За това първото, най-важното и най-трудното нещо в случаи, в които се съмняваме, че има лекарска греша или са нарушени правата ни е да се обърнем към някой, компетентен да оцени има ли нарушение, в какво се състои и кой е отговорен.
Не бързайте да се свържете с адвокат, дори и да се е окичил със званието специалист по медицинско право, което е малко подвеждащо, защото официално такава правна специалност няма. Адвокатът ще ви бъде необходим по-късно.
Тази преценка изисква едновременно познания, както в областта на правото така и в областта на медицината, защото здравната система е най-сложната публична-правна система и понякога дори опитни юристи, трудно се ориентират в нея и защото, ако не сте с медицинско образование, вие нямате познанието да оцените дали сте лекувани качествено, своевременно и достатъчно.
ЦЗПЗ, като организация съставена преимуществено от лекари, юристи и журналисти, има капацитета да прави такива оценки. Ние имаме повече от 10 годишен опит в това отношение. Ние не сме адвокатска кантора и не се интересуваме от адвокатския хонорар. Това ни дава свободата да бъдем обективни и безпристрастни в оценката.
Няма нищо по-лошо от това, на базата на погрешна оценка на ситуацията, да бъдете подведени да водите дела, в които шансовете ви за успех са минимални или никакви. Тогава към загубата, в резултат на нарушени права, ще се добави и не малка финансова загуба – ще пострадате за втори път.
За това, ако искате да ви се направи предварителна обективна оценка на случая, не се колебайте да се свържете с нас.
Обикновено ще е необходим разговор, описание на случая и копие на наличната медицинска документация. При много специфични случаи, може да се наложи и допълнителна експертиза от лекар със съответните познания и специалност. Оценката ще ви даде отговори на следните въпроси:
Има ли лекарска грешка или друг вид нарушение на вашите права, като пациент? В какво се състои нарушението? Кой/кои са отговорни за извършването му? Какъв вид отговорност може да се търси за нарушените права – етична, административна, гражданско-правна и/или наказателно-правна? Какъв е разумният размер на обезщетението, което може да се претендира? Пред кой административен орган може да се подаде жалба за нарушени права? Пред кой съд може да се търси обезщетение за непозволена увреда или наказателна отговорност от виновни лица? Какви са приблизителните разходи за различните случаи на търсене на отговорност и обезщетение? Други въпроси, имащи значение за случая.
Извършването на такава предварителна оценка на случаи на лекарска грешка или други нарушения правата ни като пациенти е сложен и отговорен процес, в който участие вземат поне един лекар и един юрист. Времето на тези хора е скъпо, защото изграждането на капацитет за такава оценка изисква време и много усилия. Таксата за работа на един такъв висококвалифициран специалист е 100 лева. Крайната цена ще зависи от вида на случая, обема на документацията, необходимостта от специализирана експертиза и други.
Нашата оценка, ще ви даде възможност да прецените какво да предприемете занапред - дали да не правите нищо повече, дали да подадете сигнали до административни органи, дали да се обърнете към прокуратурата за търсене на наказателна отговорност или към гражданския съд за търсене на обезщетение за непозволена увреда или да се споразумеете с нарушителя извънсъдебно и др. Възможностите са най-различни, често повече от една в даден случай. На този етап, вече можете да се обърнете към адвокат, на който имате доверие, за да му възложите процесуалното представителство пред съда.
За повече информация можете да се свържете с нас по телефона или на имейла, посочени в меню КОНТАКТИ

Подобни статии