Оценка и анализ на нарушени права на пациенти

Оценка и анализ на нарушени права на пациенти

Всеки от нас може да се разболее и да му се наложи да потърси медицинска помощ. Както при всяка друга човешка дейност и при оказването на медицинска помощ, правата ни като пациенти могат да бъдат нарушени.
Правата ни, свързани със здравеопазването могат да бъдат нарушени не само при оказване на медицинска помощ в дадено лечебно заведение. Правата ни могат да бъдат засегнати от различни административни органи – например при освидетелстване на временна или трайна неработоспосбоност, при отпускане на скъпоструващи лекарства, при издаване на разрешение за лечение в чужбина и др. Във всеки от тези случаи можете да се обърнете към нас.

Понякога, нарушението на правата ви ще изглежда очевидно, а в други случаи може дори да не разберете, че правата ви са нарушени. Правилата понякога са толкова сложни и често променящи се, че дори опитни в административния процес специалисти, се затрудняват да отговорят.
От друга страна, това, че ваш близък е починал в болница, или вие сте били инвалидизирани след лечение, или изобщо, че очакванията ви са били различни от резултата от лечението, не винаги означава, че има лекарска грешка и нарушени права.
Обратното, може да сте останали с впечатление, че при лечението е направено всичко възможно, а да се окаже, че не е така.
Ако имате съмнение, че сте били обект на лекарска грешка, не бързайте да се свържете с адвокат, включително към такива, които се самоопределят, като специалисти по медицинско право. Трудността при доказване на лекарски грешки произтича от необходимостта от медицински познания, каквито адвокатите нямат. И най-добрия в правото може лесно да бъде подведен и объркан, само заради това, че не познава медицинската терминология. Ако не можете да обосновете неправомерно поведение от медицинска гледна точка, няма как да квалифицирате юридически деянието. Адвокат може да ви бъде необходим, но по-късно, ако се стигне до съдебен процес.

Най-важното нещо в случаи, в които се съмняваме, че има лекарска грешка, е да се направи обективна оценка на случая. За тази цел ще е необходима медицинската документация.

Първото нещо, което трябва да направите е да поискате от лечебното заведение, където е проведено лечението, да Ви предостави копие на вашата документация, заедно със записи на всички проведени инструментални изследвания. Образец на такова искане можете да видите ТУК.
Ако искате копие на документацията на починал близък, ще трябва да представите и удостоверение за наследници.
Лечебното заведение е длъжно да ви предостави документацията в 14 дневен срок. Може да ви поискат такса за снимането на документите.

След като се снабдите с медицинските документи, направете кратко описание на събитията преди и по време на престоя в лечебното заведение, които според вас са от значение за случая. Макар субективна, тази информация важна за оценката, за това опитайте се да бъдете колкото се може по-конкретни.

Тук идваме ние, за да направим оценка – има ли достатъчно основания да се търси отговорност за причинени вреди по време на проведеното лечение Екип от най-малко един лекар и юрист ще оцени, дали сте лекувани качествено, своевременно и достатъчно. В много редки случаи, може да се наложи и допълнителна частна експертиза, когато са необходими много специфични високоспециализирани познания. Нашият център има повече от 10 годишен опит в тази работа.

Още нещо от значение - ние не сме адвокатска кантора и не се интересуваме от последващ адвокатски хонорар. Това ни дава свободата да бъдем обективни и безпристрастни в оценката. Няма нищо по-лошо от това, на базата на погрешна или тенденциозна оценка на ситуацията, да бъдете подведени да водите дела, в които шансовете ви за успех са минимални или никакви. Това ще ви донесе само неприятности и не малка финансова загуба.

Нашата предварителна оценката ще ви даде отговори на следните въпроси:
Има ли нарушение на вашите права, като пациент? В какво се състои нарушението? Кой/кои са отговорни за извършването му? Какъв вид отговорност може да се търси за нарушените права – етична, административна, гражданско-правна и/или наказателно-правна? Какъв е разумният размер на обезщетението, което може да се претендира? Пред кой административен орган може да се подаде жалба за нарушени права? Пред кой съд може да се търси, отмяна на акт, обезщетение за непозволена увреда или наказателна отговорност от виновни лица? Какви са приблизителните разходи за различните случаи на търсене на отговорност и обезщетение? Други въпроси, имащи значение за случая.

Извършването на такава предварителна оценка е сложен и отговорен процес. Цена на такава предварителна оценка зависи от вида и тежестта на случая, обема на документацията, необходимостта от частна експертиза и др.
Ако сте съгласни с предложената ви цена, ние ще ви дадем писмен анализ на случая, оценка на шансовете за успех и препоръки за по-нататъшни действия. Това ще ви помогне да решите какво да предприемете. Възможностите са най-различни и често повече от една, а окончателното решение е ваше.

На този етап, вече можете да се обърнете към адвокат, на който имате доверие, за да му възложите процесуалното представителство пред съда, ако такова се следва. Ако не познавате подходящ адвокат, на когото имате доверие, ние можем да ви предложим такъв.
За повече информация по тези въпроси можете да се свържете с нас по телефона или на имейла, посочени в меню КОНТАКТИ.