https://www.czpz.org/images/Places/hospital_2.jpeg

Консултиране на лечебни заведения

Центърът за защита правата в здравеопазването, макар да има за приоритет защитата на правата на пациентите, не е пациентска организация в тесния смисъл на думата. Ние сме правозащитна организация в сферата на здравеопазването и като такава, се отнасяме с внимание към защитата на правата на всички участници в здравната система, в това число на лечебните заведения.
За това, ако сте представител на лечебно заведения, можете да получите съдействие от нас по някои от следните направления:

Регистрация и промяна на вписани обстоятелства, в търговския регистър и регистъра на БУЛСТАТ.
Регистрация и издаване на разрешение за извършване на лечебна дейност, смяна на адрес, разкриване на нови дейности – изготвяне на документи, проследяване и контрол на процедурата.
Изготвяне и редакция на документи, необходими дейността на лечебните заведения:
Вътрешни правила, Образци на документи за информирано съгласие, изисквания и образци на документи, свързани със заплащане на медицинските дейности, правила за формиране на листа на чакащи, договори и др.
Консултации и организиране на защита срещу незаконосъобразни санкции по административен и съдебен ред.
Предоставяне на информация за извършени или предстоящи промени в нормативната уредба, анализ на въздействието върху конкретен изпълнител на медицинска помощ.
Съдействие за участие в системи за външен контрол на качеството и издаване на сертификати.
Обучение по теми свързани с правата в здравеопазването.
Можете да получите еднократна консултация или дългосрочно във формата на абонаментно обслужване.
ЦЗПЗ има дългогодишен опит в такива дейности, включително и десетки спечели дела срещу незаконни нормативни актове.
Ако проявявате интерес или имате въпроси, свързани с тази наша дейност, можете да се свържете с нас по телефона или на имейла, които ще намерите в меню КОНТАКТИ.

Подобни статии