Външна оценка на качеството на клиничните лаборатории

NSVOKКато независима, неправителствена и нестопанска организация, регистрирана в обществена полза, Центърът за защита правата в здравеопазването е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК). Тази наша дейност ние извършваме успешно от 2014 година до сега. Контролът се осъществява ежемесечно върху всички видове изследвания, извършвани в клиничните лаборатории.

Външната оценка на резултатите на всеки участник се прави, съгласно Наредба № 1/ 14.01.2014. ДВ от 31.01.2014г за утвърждаване на Медицински стандарт по клинична лаборатория, и на изцяло внедрения Международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17043:2010.
Дейността ни по външна оценка на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2015 от TUVReinland и последно подновен на 19 юли 2022 г. под номер 01 100 1620064 е валиден до 25 юли 2025 г.
В програмите на НСВОК за външна оценка на качеството може да участва всяко лечебно заведение - самостоятелна клинична лаборатория, или лечебно заведение, в чиято структура има клинична лаборатория. Системата е изградена по начин, който гарантира сигурност и конфиденциалност на участниците. Регистрацията на резултати може да бъде извършена само и единствено от участника.
Като координатор на системата ЦЗПЗ издава сертификат за успешно участие на клиничните лаборатории, който както задължително нормативно изискване е условие за функционирането на клиничната лаборатория, както и за сключване на договор с НЗОК. В Сертификата се посочват идентификационните данни на лечебното заведение, срока за който е издаден и всички Програми и аналити, по които е извършена външна оценка на качеството.
Осъществяването на външен контрол от организация, която защитава правата на пациентите е от ключово значение за ефективността на контрола. Като представители на потребителите на медицинска помощ, ние гарантираме пред тях, че контролираните от нас лаборатории работят коректно и дават верни резултати. Това не значи непременно, че другите лаборатории работят грешно, но ние не можем да ви дадем доказателства за това.


Повече за дейността ни по външна оценка на качеството можете да научите на сайта на НСВОК.


Ако сте представител на лечебно заведение и искате да се включите в НСВОК, можете да го направите от тук.


Ако искате да се информирате дали дадена лаборатория е сертифицирана от нас, можете да се свържете по телефон или имейл, които ще намерите в меню КОНТАКИ.


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии