Външна оценка на качеството на клиничните лаборатории

Външна оценка на качеството на клиничните лаборатории

NSVOKКато независима, неправителствена и нестопанска организация, регистрирана в обществена полза, Центърът за защита правата в здравеопазването е координатор на Национална система за външна оценка на качеството на клиничните лаборатории (НСВОК). Тази наша дейност ние извършваме успешно от 2014 година до сега. Контролът се осъществява ежемесечно върху всички видове изследвания, извършвани в клиничните лаборатории.

Външната оценка на резултатите на всеки участник се прави, съгласно Наредба № 1/ 14.01.2014. ДВ от 31.01.2014г за утвърждаване на Медицински стандарт по клинична лаборатория, и на изцяло внедрения Международния стандарт БДС EN ISO/IEC 17043:2010.
Дейността ни по външна оценка на качеството е сертифицирана по ISO 9001:2015 от TUVReinland и последно подновен на 19 юли 2022 г. под номер 01 100 1620064 е валиден до 25 юли 2025 г.
В програмите на НСВОК за външна оценка на качеството може да участва всяко лечебно заведение - самостоятелна клинична лаборатория, или лечебно заведение, в чиято структура има клинична лаборатория. Системата е изградена по начин, който гарантира сигурност и конфиденциалност на участниците. Регистрацията на резултати може да бъде извършена само и единствено от участника.
Като координатор на системата ЦЗПЗ издава сертификат за успешно участие на клиничните лаборатории, който както задължително нормативно изискване е условие за функционирането на клиничната лаборатория, както и за сключване на договор с НЗОК. В Сертификата се посочват идентификационните данни на лечебното заведение, срока за който е издаден и всички Програми и аналити, по които е извършена външна оценка на качеството.
Осъществяването на външен контрол от организация, която защитава правата на пациентите е от ключово значение за ефективността на контрола. Като представители на потребителите на медицинска помощ, ние гарантираме пред тях, че контролираните от нас лаборатории работят коректно и дават верни резултати. Това не значи непременно, че другите лаборатории работят грешно, но ние не можем да ви дадем доказателства за това.


Повече за дейността ни по външна оценка на качеството можете да научите на сайта на НСВОК.


Ако сте представител на лечебно заведение и искате да се включите в НСВОК, можете да го направите от тук.


Осъществяването на външен контрол от организация, която защитава правата на пациентите е от ключово значение за ефективността на контрола. Като представители на потребителите на медицинска помощ, ние гарантираме пред тях, че контролираните от нас лаборатории работят коректно и дават верни резултати. Това не значи непременно, че другите лаборатории работят грешно, но ние не можем да ви дадем доказателства за това. Всеки пациент сам решава в коя лаборатория да се изследва. Ако се колебаете, вижте списъка на препоръчаните от нас.  Клинични лаборатории, сертифицирани в НСВОК:

Медикал инвест МДЛ Прима лаб ООД
адрес: гр. Русе, ул. Църковна независимост № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Георги Тодоров

СМДЛ Армилабор ООД
адрес: гр. София, ул. Георги Софийски № 3 –Факултет по стоматология
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Цонева

СМДЛ Ескулап ЕООД
адрес: гр. София, ул. Овча купел, бл.421, вх. д, ет. 1, ап. 119
завеждащ клинична лаборатория: д-р Сия Механджийска

СМДЛ Май Лаб ООД
адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски“ № 55, ет. 2
завеждащ клинична лаборатория: д-р Наталия Митева – Петрова

ДКЦ Св. Анна ЕООД 
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

ДКЦ Пълмед ООД
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

ДКЦ Сливен ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

ДКЦ Софиямед ЕООД
адрес: гр. София 1797, бул. Г.М.Димитров № 16
завеждащ клинична лаборатория: д-р Татяна Тодорова

МЦ Сърце и мозък ЕООД 
адрес: гр. София, р-н Лозенец, ул. Крум Попов № 50-54
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Енчева

МЦ Полимед АД
адрес: гр. София, ул. Брегалница № 47
завеждащ клинична лаборатория: д-р Воинка Крумова

МЦ Трета поликлиника ЕООД
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

ДКЦ Бургасмед ЕООД
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

Кардиологичен медицински център Варна ЕООД 
адрес: гр. Варна, ул. Дрин № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Светлана Попова

Кардиологичен медицински център Велико Търново ЕООД
адрес: гр. Велико Търново, бул. България № 38
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

Кардиологичен медицински център Ямбол ЕООД 
адрес: гр. Ямбол, ул. Димитър Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стела Желева

МЦ Лекари за нас Бургас ЕООД
адрес: гр. Бургас, ж.к. Възраждане, ул. Княгиня Мария Луиза № 27
завеждащ клинична лаборатория: д-р Анна Самарджиева

МЦ Лекари за нас Плевен ЕООД  
адрес: гр. Плевен, ул. Димитър Константинов № 11
завеждащ клинична лаборатория:  д-р Галя Георгиева

МБАЛ Бургасмед ЕООД 
адрес: гр. Бургас, к-с Меден рудник, зона А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недка Танева

МБАЛ Червен бряг ЕООД
адрес: гр. Червен бряг, ул. „Червен бряг“ № 61
завеждащ клинична лаборатория: д-р Маргарита Милева

МБАЛ Дева Мария ЕООД
адрес: гр. Бургас, ул. Възраждане № 13
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ Хаджи Димитър ООД
адрес: гр. Сливен, ул. Д. Пехливанов № 5
завеждащ клинична лаборатория: д-р Веселина Коналиева

МБАЛ Света Богородица ООД 
адрес: гр. София, ул. Тракия № 46
завеждащ клинична лаборатория: д-р Али

УМБАЛ Св. Ив. Рилски ЕАД
адрес: гр. София, бул. „Ак. Иван Гешов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Димитрова

МБАЛ Тракия ЕООД 
адрес: гр. Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий № 84/ ул. Дунав № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Мариела Русева

МБАЛ Велики Преслав ЕООД
адрес: гр. Велики Преслав, ул. Л. Каравелов № 51
завеждащ клинична лаборатория: д-р Стоянка Танчева

УМБАЛ Пълмед ООД
адрес: гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А
завеждащ клинична лаборатория: д-р Недялка Димитрова

СБАЛ по кардиология Варна ЕАД
адрес: гр. Варна, р-н Приморски, ж.к. Чайка, ул. Н. Вапцаров № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Александрова Вутова

СБАЛ по кардиология Ямбол ЕАД
адрес: гр. Ямбол, ул. Д. Благоев № 69
завеждащ клинична лаборатория: д-р Силвия Бъчварова

СБАЛ по кардиология Плевен ЕАД
адрес: гр. Плевен, ул. Владимир Вазов 91
завеждащ клинична лаборатория: д-р Галя Георгиева

СБАЛ по кардиология Велико Търново ЕАД  
адрес 2: гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Владимир Николов

УМБАЛ Св. Анна АД
адрес: гр. София, ул. Димитър Моллов“ № 1
завеждащ клинична лаборатория: д-р Златка Михайлова

УМБАЛ Св. Георги ЕАД
адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66
завеждащ клинична лаборатория: д-р Таня Тенева

МДЛ Лина ЕООД
адрес: гр. Бургас, к-с Зорница бл. 75
завеждащ клинична лаборатория: д-р Васил Костадинов

МБАЛ Гулянци ЕООД
адрес: гр. Гулянци, ул. Васил Левски № 34
завеждащ клинична лаборатория: д-р Ирена Генчева

МБАЛ Проф. Д. Ранев ООД
адрес: гр. Пещера, ул. П. Цикалов № 42
завеждащ клинична лаборатория: д-р И. Йорданова

МБАЛ Здраве – Пълмед ООД
Пловдив, ул. Перущица № 1А
Завеждащ клинична лаборатория: Д-р И. Михалкова

ДКЦ-I Пазарджик ЕООД
Пазарджик, ул. Константин Величков № 50
завеждащ клинична лаборатория: Д-р Цветана Петрова Лепарова

МБАЛ Пулс АД
гр.Благоевград, ул."Славянска" 62
завеждащ клинична лаборатория д-р Фетфова

Медикус Алфа СХБАЛ ЕООД
Гр. Пловдив, ул. "Велико Търново" № 21
завеждащ клинична лаборатория

МБАЛ Св. Н. Чудотворец ЕООД
гр. Лом, ул. Т. Каблешков № 2
Управител д-р Героги Савков

МБАЛ Свиленград ЕООД
гр. Свиленград, ул. Сан Стафано № 1
Управител д-р Димитър Ермов

ДКЦ ХХ София ЕООД
гр. София, бул. Ген. Ст. Тошев № 15-17
Управител: Любка Асенова

ДКЦ ХХХ София ЕООД
гр. София, ж.к. Обеля 2
Управител: Д-р Ганчо Витанов

ДКЦ  V  Св. Екатерина ЕООД
гр. Варна, ул. Сава № 2
Управител: Д-р Галинка Павлова

МЦ Фи Хелт АД
гр. София, ул. Проф. Ал. Фол № 2
Управител: Д-р Даниела Чавдарова

МБАЛ Уни Хоспитал ООД
гр. Панагюрище, ул. Г. Бенковски № 100
Управител: Д-р Явор Дренски

СМДЛ Май Лаб ЕООД
гр. София, ж.к. Надежда, бл. 632, вх. 7, партер
Управител: Васил Каменов

МБАЛ Сърце и мозък АД
гр. Плевен, ул. Пиер Кюри 2
Управител: д-р Нисторова

МБАЛ Медика Русе ЕООД
гр. Русе ул. Рига 35
Началник Д-р Димова

ДКЦ-1 Лом ЕООД
гр. Лом ул. Т. Каблешков № 2
Управител Д-р Чавдар Антонов

ДКЦ Св. Иван Рилски ЕАД
гр. София бул. "Академик Иван Гешов" № 15
Началник д-р Ирена Иванова

СМДЛ Статус ООД клон Търговище
гр. Търговище, ул. "Спиродон Грамадов" № 39
Ръководител: Д-р Светослав Тодоров

МБАЛ Хигия АД
Пазарджик, ул. "Св. Иван Рилски" № 3
Ръководител: проф. Стайко Спиридионов

МБАЛ Хигия Север ООД
Пазарджик, ул. "Свобода" № 17
Ръководител: проф. Стайко Спиридионов

Хигия ДКЦ ООД
пл. "Възраждане"
Ръководител: д-р Корнелия Павлова

МБАЛ Света Петка АД
гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики“ № 119
Ръководител: д-р Цветан Василев

МЦ Света Петка ЕООД
гр. Видин ул. "Цар Симеон Велики“ № 119
Ръководител: д-р Лада Панчева-Ангелова

МБАЛ Мед Лайн Клиник АД
гр. Пловдив ул.“Филип Македонски“ № 37
Ушравител: д-р Невен Енчев

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД
гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А
Н-к лаборатория Проф. Маргаритка Бончева

МЦ Св. Иван Рилски Чудотворец - 2010
гр. Пловдив, ул. Георги Трингов No 2
Управител Д-р Иван Салутски

ДКЦ "Света Екатерина" ЕАД
гр. София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А
Н-к лаборатория Проф. Маргаритка Бончева

МЦ Медицински комплекс Берое ЕООД
гр. Стара Загора ул. ул. Герасим Папазчев №1
Н-к на лабораторията Д-р Ваня Динчева

МБАЛ Св. Пантелеймон - Плевен ООД
гр. Плевен, ул. Трите бора № 24
Ръководител: д-р Йордан Георгиев

ДКЦ Св. Пантелеймон - Плевен ООД
гр. Плевен, ул. Трите бора № 24
Ръководител: д-р Йордан Георгиев

ДКЦ Св. Пантелеймон ООД
гр. Плевен, ул. Трите бора № 24
Ръководител: д-р Елиза Георгиева

МЦ Неоклиник ООД
София, 1408бул. „Петко Ю. Тодоров“ 20
Ръководител: Д-р Галя Цонева

МЦ Паркмед ЕООД
Община Родопи, община Родопи, Местност Герена № 020Г
Ръководител Д-р Свилен Шопов

МДЦ Хигия НВ Клиник ЕООД
София, бул. Д-р Г.М.Димитров № 59
Д-р Николай Вълканов

СМДЛ Кандиларов ООД
София, жк Младост 2, бл 261 Д
Д-р Кънчева

СМДЛ Кандиларов ООД - Клон Варна
Варна, ул. Габрово 17
д-р Ана Русева

УМБАЛ Първа София ЕАД
София, бул. П. Евтимий № 37
д-р Ирена Маждракова

СМДЛ Мегалаб ЕООД
Банско, ул. Полежан № 11
д-р Галина Цонева

СБАЛВБ Тополовград ЕООД
Тополовград, ул. Мусала № 1
д-р Ермов

Нелиал СМДЛ ООД
София, ж.к. Дружба 1, бл. 97Б
д-р Нели Точева

МБАЛ Здраве ООД
Пазарджик, ул. К. Величков № 50
д-р  Цветана Леперова

МБАЛ Сърце и мозък Бургас ЕАД 
Бургас, УПИ VII - 842 кв.68 по плана на ПЗ Север
д-р  Георгиев