ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/746 за медицинските изделия за инвитро диагностика

Регламентът актуализира правилата за пускане на пазара на Европейския съюз (ЕС), предоставяне и пускане в действие на медицински изделия за инвитро диагностика (IVD)* за употреба от човека и техните приспособления.
Той съдържа също и правила за провеждане на изпитванията на действието* за IVD медицински изделия или принадлежности.
Той цели подобряване на безопасността на пациентите, като въвежда по-стриктни процедури за оценяване на съответствието (за да гарантира, че небезопасните или несъответстващи изделия няма да се окажат на пазара) и контрол след пускане на пазара.
Прочети още ....

Подобни статии