ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО за кодекса на Общността за лекарствени продукти за хуманна употреба

ДИРЕКТИВА 2001/83/ЕО за кодекса на Общността за лекарствени продукти за хуманна употреба

Съществената цел на всички правила за производството, разпространението и употребата на лекарствените продукти трябва да е защитата на общественото здраве.
Тази цел обаче трябва да се постигне със средства, които да не възпрепятстват развитието на фармацевтичната промиш­леност или търговията с лекарствени продукти в рамките на Общността.
Прочети цялата...

Подобни статии