ОСНОВНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА

Женевска декларация на Световната медицинска асоциация

Женевска декларация на Световната медицинска асоциация

"В този момент, когато ме приемат за член на медицинската професия: давам тържествен обет да посветя живота си в служба на човечността; ще отдам на моите учители почитта и благодарността, които им се полагат; ще упражнявам моята професия добросъвестно и с достойнство; здравето на моя пациент ще бъде за мен от първостепенно значение; ще зачитам тайните, които са ми доверени, дори след смъртта на пациента; ще поддържам с всички средства, с които разполагам , честта и благородните традиции на медицинската професия; моите колеги ще бъдат мои братя;

няма да позволя религия, националност, раса, политически партии или социално положение да застанат между моя дълг и моя пациент; ще поддържам в най-висша степен уважение към човешкия живот от самото му начало; дори под заплаха няма да използвам моите медицински познания против законите на човечността; 
Давам този тържествен обет свободно и се задължавам с честта си."


{module title="Абонамент"}

Подобни статии