ОСНОВНИ ПРАВА НА ЧОВЕКА

Европейска харта за правата на пациента

Европейска харта за правата на пациента

1. Право на профилактика
Всеки има право на подходящо обслужване с цел да се предотврати заболяване.

2. Право на достъп
Всеки има право на достъп до здравни услуги, съобразно здравните си нужди. Всички имат гарантиран достъп до здравни услуги, без дискриминация,основана на финансови възможности, месторождение, вида на заболяването или времето на поискване на услугите.

3. Право на информация
Всеки има право на информация за здравното си състояние, предлаганите здравни услуги и начините да ги използва, както и на информация за достъпните научните проучвания и технологичните иновации.

4. Право на съгласие
Всеки има право на достъп до цялата информация, която би могла да му даде възможност да участва активно във вземането на решения, отнасящи се до неговото здраве; информираното съгласие е задължително условие за всяка процедура и лечение, включително и за участие в
научни проучвания.

5. Право на свободен избор
Всеки има право свободно да избира измежду различни процедури за лечение и доставчици на медицински услуги на базата на адекватна информация за тях.

6. Право на тайна и поверителност
Всеки има право на поверителност на информацията за личността му, включително информация относно здравното му състояние, приложени или предстоящи диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на тайната на интимни неща, станали известни по време на провеждането на прегледи, консултации със специалист, или хирургично лечение.

7. Право на уважение към времето на пациентите
Всеки има право да получи необходимото лечение в кратък и предварително определен срок от време. Това право се прилага на всеки етап от лечението.

8. Право на спазване на стандартите за качество
Всеки има право на достъп до висококачествени здравни услуги на базата на предварително определени и съблюдавани прецизни стандарти на лечение.


9. Право на безопасност
Всеки има право на достъп до здравни услуги и лечение, които отговарят на високи стандарти за безопасност, както и право да не бъде увреждан от лошо функциониращи здравни услуги, лоша медицинска практика и грешки.{module title="Абонамент"}

10. Право на достъп до иновации
Всеки има право на достъп до иновативни, включително и диагностичните процедури, в съответствие с международните стандарти и независимо от икономически или финансови съображения.11. Право да се избегнат ненужно страдание и болка Всеки има право да му бъдат спестени страдания и болка толкова, колкото е възможно, във всяка фаза на неговото заболяване.

12. Право на персонализирано лечение
Всеки има право на диагностични или терапевтични програми, съобразени колкото е възможно повече с неговото заболяване.

13. Право на жалби
Всеки има право да се оплаква всеки път, когато е претърпял вреди при лечението, както и правото да получи отговор на своето оплакване.

14. Право на обезщетение
Всеки има право да получи достатъчно обезщетение в рамките на разумно кратък срок от време, когато е претърпяла физическо или морално и психологическо увреждане, причинено от проведено лечение.

Приета от „Мрежа за активно гражданско общество“ през 2002 година Призната от Европейския икономически и социален комитет на 438 пленарна сесия на 26.09.2007 година

Туитър

ЦЗПЗ
Студенти по медицина получиха награди „Ал. Дърводелски“ на официална церемония https://t.co/i66kiKBtuU
ЦЗПЗ
Покана за церемония по връчване на награди за конкурса за студенти по медицина https://t.co/pgjSmytLTj
ЦЗПЗ
Търговска сделка ли е аутопсията? https://t.co/y7k2amLU59
ЦЗПЗ
Ядат ли пациентите прави, като коне в коридора и кое не е наред с психиатричната помощ у нас? https://t.co/IErRrPdpVu
Follow ЦЗПЗ on Twitter