ТЕЛК

 • COVID – 19 ще бъде признат за професионална болест. Анализ на проф. Поля Голева

  1.Консултативният комитет на Европейския съюз за безопасност и здраве на работното място обоснова необходимостта Ковид – 19 да бъде признат за професионално заболяване. Засега само в областта на здравеопазването и социалните грижи и оказване на помощ по домовете, а при настъпване на пандемия – и в други сфери, в които има риск от заразяване и възникване на огнища от заразвяване1.

 • Указание за правата на пациента

  Като пациент в Република България в съответствие със законите на страната, имате следните права най-малкото:
  Право да получите лечение без дискриминация по раса, пол, възраст, етническа принадлежност, произход, религия, образование, културно равнище, убеждения, политическа принадлежност, сексуална ориентация, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Право на безплатна помощ при спешни състояния на територията на цялата страна на телефон 112.
  Право на свободен избор на лекар и лечебно заведение, където да се лекувате.

 • Трайна неработоспособност

  Експертизата на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ, както и трудоустрояването на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност се извършват от Трудово-експертни лекарски комисии (ТЕЛК).
  Регистрацията, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на РЗИ.

 • Експертиза при временна неработоспособност

  Медицинската експертиза на работоспособността бива два вида – временна и трайна.
  Експертизата при временната неработоспособност се извършва от лекари, лекари по дентална медицина, лекарски консултативни комисии (ЛКК) и трудовоекспертни лекарски комисии (ТЕЛК).

 • Експертиза при трайна неработоспособност

  Експертизата на трайно намалената работоспособност и определяне характера на заболяванията - професионален или общ, както и трудоустроя-ването на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност се извършват от Трудово-експертни лекарски комисии (ТЕЛК).
  Регистрацията, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ), които са структурни звена на РЗИ.

 • НЗОК представи електронните рецептурни книжки и протоколи

  НЗОК представи електронните рецептурни книжки, които ще заменят досегашните хартиени, купувани и съхранявани от пациента.

  „Изпълнението на договора, с който НЗОК възлага на „Информационно обслужване“ АД въвеждането на уеб услуги за регистриране, изтегляне и обновяване на електронни рецептурни книжки на хронично болните пациенти, е в напреднал етап на разработка“, казват от Здравната каса.

 • Кой и как засягат готвените изменения в наредбата за ТЕЛК

  Министерство на здравеопазването е внесло проект изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза (НМЕ)
  Промените би трябвало да се премахнат съществуващите недостатъци в нормативната уредба, касаещи определени заболявания или групи заболявания. Кого и как ще засегнат измененията, ако бъдат приети така както са планирани.

 • Протоколите за предписване на скъпоструващи лекарства и рецептурните книжки преминават напълно в електронен вариант

  Във връзка с гарантиране на достъпа на пациентите до лекарства, в това число заплащани напълно или частично от НЗОК, МЗ информира гражданите следното:

 • Удължава се облекченият режим за отпускане и предписване на лекарства

  Във връзка с Решение № 426 от 26 май 2021 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на въведената на територията на Република България извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията от COVID-19, считано от 1 юни 2021 г. до 31 юли 2021 г., както и във връзка със Заповед №РД-01-373/27.05.2021 г. на министъра на здравеопазването, Ви информираме, че се удължава облекченият режим за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и диетични храни за специални медицински цели (ДХСМЦ), заплащани напълно или частично от НЗОК, до 30.06.2021 г. включително.

 • Пожизнен ТЕЛК за хора с необратими увреждания иска омбудсманът

  Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Стойчо Кацаров във връзка с критериите на медицинската експертиза и редът за нейното провеждане. Повод са десетките сигнали и жалби до институцията на омбудсмана, в които хората в неравностойно положение търсят съдействие за разрешаване на дългогодишни наболели проблеми, съобщават от пресслужбата на обществения защитник.

 • Министър Кацаров: Слагаме край на преосвидетелстването на хора с трайни и необратими увреждания

  За нуждата от реформи в здравната система и съпротивата срещу това. За новата детска болница и неглижираните с десетилетия проблеми в здравеопазването, разговаряме със служебния здравен министър, д-р Стойчо Кацаров.

 • Тристранката обсъжда наредбата за ТЕЛК на извънредно заседание

  Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно заседание от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

  Ще бъде обсъден проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза.

  Припомняме, че миналата седмица, минитърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров,  заяви, пред "Право и здраве", че проблемът с повторното явяване пред ТЕЛК на пациенти с необратми заболявания, ще бъде решен. 

 • Хората с необратими заболявания ще получават пожизнен ТЕЛК

  Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) разгледа предложението за изменение в наредбата за медицинската експертиза. Най-важното изменение е хората, които са с дефинитивни и необратими увреждания да получат ТЕЛК решение пожизнено.

 • Правителството одобри изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания.

  Правителството прие проект за изменение на Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания. Промените целят синхронизиране и прецизиране на документа в съответствие с влезлите в сила от 1 януари 2021 г. нови разпоредби в Закона за личната помощ.

 • При кои заболявания пациентите получават пожизнен ТЕЛК

  Предстои да бъде обнародвано изменението на изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза. Тя определя при кои заболявания пациентите ще имат право на пожизнено освидетелстване пред ТЕЛК. В списъка влизат онкологичните заболявания, трансплантациите, загубата на крайници и др.

 • Кои заболявания ще получат увеличение на % нетрудоспособност

  Освен пожизнен ТЕЛК при над 100 заболявания, измененията в Наредбата за медицинската експертиза внасят и други промени. Процентът нетрудоспособност се увеличава при редица заболявания.

   

 • Боряна Ботева: За някои заболявания най-накрая ще възтържествува справедливостта.

  Боряна Боева е член на борда на PARE към Европейската лига за борба с ревматичните заболявания (EULAR) , член на Европейската мрежа на асоциациите по фибромиалгия и също част от Аgora – европейската платформа,, която обединява организациите на пациентите с ревматични заболявания в Южна Европа. Председател на организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България и председател на Сдружение за развитие на българското здравеопазване. С нея разговаряме за последните промени в нормативната уредба и отражението им върху пациентите. 

 • Наталия Маева: Съществува несправедливо противопоставяне на пациенти с COVID-19 и пациенти с хронични заболявания

  Кога българският пациент ще бъде в центъра на здравната грижа, за последните нормативни промени, касаещи пациентите на лечение с имуноголбулин, както и въпросът с пожизнената нетрудоспособност разговаряме с Наталия Маева - председател н БОППХ, член на Борда на директорите на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE) и председател на Национална пациентска организация.

 • ГДБОП разби мащабна схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения

  ГДБОП разби мащабна схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения в София. По информация на БНР са задържани трима лекари председатели на комисии. Акцията е проведена в три столични болници.

 • ТЕЛК комисията в Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания е спряла работа

  ТЕЛК комисията в столичната Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания е спряла работа, след като ГДБОП разби схема за издаване на фалшиви ТЕЛК решения.

Страница 1 от 2