НЗОК

 • Адв. Христина Николова: Делата за надлимитна дейност не се решаваха еднозначно през годините

  Христина Николова, Адвокат Христина Николова е родена в гр.София, завършва средното си образование през 1996г в английска гимназия в родния си град, а през 2001г завършва юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ със специалност магистър по право с две специализации „Правораздаване“ и „Публична администрация“. Вписана е в Софийска адвокатска колегия.

 • Хартиените рецепти остават алтернатива на електронните

  На сайта за обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти.
  С готвените промени, електронните рецепти ще бъдат въведени от 1 юни, но хартиените ще останат тяхна алтернатива.

 • Протоколите за химиотерапия няма да се преиздават

  След постъпило становище от Националната здравноосигурителна каса, министерство на здравеопазването е публикувало за обществено обсъждане промени, които касаят протоколите, издавани от Клиничната онкологична комисия по химиотерапия и за лекарствено лечение по хематология.

 • Бюджетът преди човека

  Обещанията за възможност за лечение в чужбина, на български пациенти, които имат нужда, се чуват от години, но станаха особено отчетливи, по времето, когато на министър Ананиев, който залича Фонда за лечение в чужбина и го вля в НЗОК. Тогава, в началото на 2019г., беше създадена и една наредба, която урежда тези въпроси.
  Лечение в чужбина, но на ужким

 • Има ли воля да се спре източването на НЗОК?

  1.През последните дни в нашите медии се дискутира случаят с отчитането на фалшиви пациенти в специализираната болница за рехабилитация в град Баня, Карловско. Оригиналността на събитието е в кулинарния му привкус, доколкото източването на здравноосигурителната каса се преплита с използване на хранителни примамки за привличане на „пациенти“. При това пациентите не се нуждаели от здравни грижи. Те не били непознати на управлението на болницата, а бивши и настоящи нейни служители и роднини. И не били реално лекувани, а само полагащи подписа си върху фалшиви отчети. Били отчитани като пациенти само по документи. Целта на заниманието била да се усвояват пари по клинични пътеки, без да са реализирани дейности.

 • Защо ВАС обяви Изискванията на НЗОК за лечение на Хептит С за нищожни?

  1.В брой 48 от 28.06.2022 г. на „Държавен вестник“ (ДВ) бяха публикувани две решения на Върховния административен съд. Първото е решение номер 5003 от 20.04.2021 г. по административно дело 9163 от 2020 г. на тричленен състав, а второто – решение номер 5827 от 14.06.2022 г. по административно дело 2838 от 2022 г. Целта на настоящата статия е не само да запознае читателите със съдържанието на решенията, но и да се спре на един важен проблем, отнасящ се до правилното определяне на правната същност на актовете на Националната здравноосигурителна каса, който обуславя тяхната валидност и правна сила.

 • Sample-content
 • Съдебни дела срещу администрацията

  Административните съдебни дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов burocracyнормативен акт.

 • Пациентите също могат да съдят НЗОК, заради лимитите

  Всеки пациент, който е бил принуден да заплати за проведеното му болнично лечение, поради това, че е достигнат лимита на лечебното заведение има право на иск срещу НЗОК за нанесените му имуществени вреди, в това число иск за обезщетение за забава и обезщетение за неизпълнение. Това е така, защото срещу задължението за здравно осигуряване, в закона стои задължение за НЗОК да заплати на болницата оказаната медицинска помощ.

 • Клиничните пътеки

  Най-общо клиничната пътека представлява инструмент за отчитане и заплащане на дейността на лечебните заведения за болнична помощ. Клиничните пътеки се определят с Националния рамков договор. Всяка една клиничната пътека обикновено включва няколко диагнози, които се диагностицират и лекуват по сходен начин.

  В алгоритъма са включени видовете диагностични процедури и терапевтични методи, като са определени изисквания за минимален брой, проведени при лечението на пациента.

 • Здравно осигуряване на студенти

  Студентите, както и всички други български граждани, подлежат на задължително здравно осигуряване. Всички студенти редовно обучение се осигуряват за сметка на републиканския бюджет до навършване на 26 годишна възраст.

 • ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС за трансгранично здравно обслужване

  1. Настоящата директива установява правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване и насърчава сътрудничеството между държавитечленки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на националната компетентност по отношение на организацията и предоставянето на здравно обслужване. Настоящата директива също така цели да изясни нейната връзка със същест­ вуващата рамка за координация на системите за социална сигурност — Регламент (ЕО) No 883/2004, с оглед прилагането на правата на пациентите. 

  Прочети цялата...

 • Временно спират продажбите на едно от лекарствата за лечение на Ковид

  Фирма "Тева" Нидерландия, съобщава, че временно спира пордажбите на антибиотика Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор, поради изчерпване на количетвата и невъзможност да се произведат нови в кратки срокове.

 • МЗ спря парите за първа линия (обновена)

  Министерството на здравеопазването спря изплащането на 1000 лева на медицинския и немедицинския персонал на болниците. Решението влиза в сила със задна дата - от 1 януари 2021 година. На болниците е указано също да върнат получените, но неизплатени до момента на персонала суми.
  В писмото се казва, че допълнителните възнаграждения за персонала, пряко зает с лечението на болни с Ковид ще се извършва от НЗОК.

 • Десет години по-късно, справедливостта възтържествува

  Върховният касационен съд постанови решение, с което приема, че НЗОК не може да откаже заплащане на дейността на лечебните заведения, когато здравноосигурени лица са избрали за лечение конкретното болнично заведение и като резултат на упражненото от тях право на избор, безусловно признато им и гарантирано от Конституцията и ЗЗО, изпълнителят е извършил реално дейностите по чл.45 ЗЗО последните, дори и да надхвърлят определените с индивидуалния договор и Приложение № 2 към него лимити.

 • Рецептите на хартия ще се изпълняват в аптеките до 30 април

  Рецептите на хартия ще се изпълняват и обработват в аптеките по досегашния ред до 30 април. Това става ясно от обнародваните днес в „Държавен вестник“ Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.

 • Д-р Н. Болтаджиев: Отпадането на лимитите няма да отвори изцяло достъпа до системата

  Д-р Николай Болтаджиев е завършил МА – София със специалност хирургия, има квалификация по съдова хирургия при МА София, артроскопска хирургия от Карл Щорц. Автор е на 49 научни публикации в специализирани наши и международни списания, конгреси, конференции и симпозиуми. Бивш председател на Национално сдружение на частните болници в България.

 • НЗОК прие правилата, по които ще се плаща за ваксиниране и на работещите на първа линия

  Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НС на НЗОК) прие правилата, по които ще се извършват плащанията за финансирането на допълнителните възнаграждения на медицински и немедицински персонал, пряко зает с дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с доказан коронавирус в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

 • Касата публикува уточнения за начина, по който ОПЛ ще се отчитат за поставените от тях ваксини

  Започва разпределението на постъпващите дози и поставянето на ваксини при общопрактикуващите лекари (ОПЛ), съобщават от НЗОК. От там напомнят, че Надзорният съвет на фонда прие правилата, по които на общопрактикуващите лекари ще бъдат заплащани по 10 лв. за всяко прилагане на ваксината.

  На интернет страницата на НЗОК, в линк „За договорните партньори“, подлинк „За ОПЛ“, рубрика „Софтуер“, са публикувани уточнения за отчитането на амбулаторните листове на изпълнители на първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) за извършените имунизации срещу COVID–19.

  С информацията можете да се запознаете на следния линк: https://www.nhif.bg/get_file?uuid=BBAC6FE2B05ED9F4E05302098C0A0315

  Имунизацията срещу COVID-19 може да бъде включена в имунизационния паспорт на всеки гражданин в частта „Препоръчителни имунизации“, уточняват още от НЗОК.

 • ВКС: Включването на пациенти в листи на чакащите, заради надвишен лимит на болницата, нарушава правата им

  Върховният касационен съд разгледа по същество още един спор между болница и НЗОК за така наречената надлимитна дейност. Съдът потвърждава, че НЗОК е длъжна да заплати надлимитната дейност, като анализира и част от законовите права на пациентите. В мотивите четем:
  „Здравноосигурените лица не са страна по НРД. Те имат право на свободен достъп до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с РЗОК, а НЗОК е длъжна да заплаща всички здравни дейности в обхвата на този пакет на съответния изпълнител, предоставил медицинската помощ на здравноосигуреното лице.