МЕДИЦИНА

Временно спират продажбите на едно от лекарствата за лечение на Ковид

Временно спират продажбите на едно от лекарствата за лечение на Ковид

Фирма "Тева" Нидерландия, съобщава, че временно спира пордажбите на антибиотика Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор, поради изчерпване на количетвата и невъзможност да се произведат нови в кратки срокове.


Сумамед, с международно непатентно наименование Азитромицин, е активен е срещу голям брой причинители на някои често срещани заболявания при хората като Пневмония придобита в обществото, Тазово-възпалителна болест и др.

През май 2020г. със Заповед на бившия здравен министър Кирил Ананиев, лекарствата с активна съставка Азитромицин бяха разрешение за лечение на Ковид-19 по време на действието на извънредна епидемиологична обстановка.

{module Подобни статии}

През декември 2020г. ИАЛ уведомява Министерство на здравеопазването, че ПРУ на Сумамед 500 mg прах за инфузионен разтвор спира продажбите временно, поради изчерпване на количествата, за периода 11.2020 - 01.2021.

Със сегашното уведоление ПРУ съобщава, че очаквана дата на сследваща доставка 28.02.2021.

 {module Subscribe}{module Анкета}

Подобни статии