МЕДИЦИНА

Над 10 000 студенти учат в Медицинския университет в София

Над 10 000 студенти учат в Медицинския университет в София

В медицината качеството на образованието се измерва с цената на човешкия живот. Няма друга професия, в която професионализмът и науката, хуманността и всеотдайността да са така неразривно свързани. Без здравеопазване няма икономика.

Медицински университет – София е най-старата и най-престижна институция за висше медицинско образование в България. Неговият първи и най-голям факултет е основан през далечната 1917 г. като Факултет по медицина към Софийския университет. С назначаването на първите български професори по медицина се полагат основите на днешния Медицински факултет. Български и чуждестранни студенти придобиват знания, наука, лечебни умения, етични норми, завещани още от Хипократ. През тази учебна година българските медици са I курс – 235 студенти, II -230, III – 235,IV – 232, V- 228 и VI – 250. През месец февруари предстои тържествено дипломиране на випуск 2022 година - 300 български и 500 чуждестранни медици.


{module title="Подобни статии"}


Традициите, трайното присъствие на именити клиницисти и учени, стабилната приемственост между преподавателските поколения ,създават днес облика на най-старата школа по медицина у нас.
Медицинският университет в София заема уникално място в образователна ни система. Към днешна дата той разполага с 1452 преподаватели и над 10 000 студенти, провежда образователна и здравна политика, която отговаря на държавните изисквания и световни стандарти. Неговата структура съчетава 4 факултета, 1 департамент, 3 колежа и 14 университетски болници. Университетът е безспорен лидер във всички 5 професионални направления, по които се обучават студенти – Медицина, Фармация, Дентална медицина, Здравни грижи, Обществено здраве. Не достатъчен, обаче е интереса към някои от специалностите, които са до степен бакалавър – медицинска сестра и акушерка. Те са ключови специалности за българското здравеопазване. Необходима е спешната намеса на държавата. Атрактивни са някои от специалностите на Факултета по обществено здраве – трудова медицина и работоспособност, лекарски асистент, кинезитерапевт.
Бъдещето на Медицинския университет са неговите студенти - медицински специалисти, по европейски конкурентоспособни и подготвени да посрещнат настоящите и бъдещи предизвикателства на здравната ни система. Усилията на преподавателите са насочени те да се стремят към професионално усъвършенстване през целия си живот, възпитани в качества като алтруизъм, състрадателност, почтеност и уважение към пациента, колегите и професията.

Галя Пенева


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии