МЕДИЦИНА

Изследователи разработват алгоритъм, който може да доведе до подобряване лечението на някои видове рак

Изследователи разработват алгоритъм, който може да доведе до подобряване лечението на някои видове рак

Изследователите от UVA Health Cancer Center са разработили алгоритъм, който ще подобри грижите за пациентите с рак чрез бързото и лесно идентифициране на тези от тях, при които се очаква да има ефект от мощните лекарства, наречени киназни инхибитори. Алгоритъмът може да има и други диагностични ползи за пациентите.

Киназните инхибитори са най-разпространените лекарства за рак, одобрени от Администрацията по храните и лекарствата в САЩ. Те могат да бъдат изключително ефективни за правилните пациенти, но не работят за всички. Алгоритъмът на UVA предлага нов и по-добър начин за определяне на пациенти, при които се очаква да има ефект от лечението - важна стъпка напред в персонализираната медицина, съобразена с индивида.
„Наистина сме развълнувани от този алгоритъм, който работи по-добре от съществуващите подходи, с по-малко изисквания и предположения, което го прави по-приложим за определяне на състоянието на пациента от една моментна снимка на тумора“, казва изследователят Кристен М. Найджъл от отдела по биомедицина на UVA Инженеринг, съвместна програма на училищата по медицина и инженерство на UVA. „Комбинирането на този подход със съществуващите биомаркери за диагностициране на рак може да ни помогне да адаптираме по-добре терапиите, да проектираме нови комбинирани терапии, да предвидим отговора на лечението и да реализираме по-добри клинични изпитвания.“


{module title="Подобни статии"}


Найджъл и колегите и използват специфична KSTAR скала за измерване на ензими, наречени кинази, за да установят кои пациенти ще отговорят на лечението с киназни инхибитори.
Киназните инхибитори се използват широко за някои видове рак на кръвта, гърдата и белите дробове. Тези лекарства често се прилагат заедно с химиотерапия, лъчелечение или хирургия.
При тестването на новия си алгоритъм Найджъл и нейните сътрудници са установили, че той работи надеждно при различни видове тъкани, което предполага, че ще може да бъде приложен при много видове рак.
Като допълнителна полза KSTAR може да служи като диагностичен инструмент, тъй като чрез него може да се установи дали даден тумор на гърдата е HER 2 положителен или не.
Освен това изследователите са открили, че около 20% от пациентите, идентифицирани като HER2-негативни чрез настоящите клинични подходи, всъщност имат HER2 сигнатури, които предполагат, че биха могли да се възползват от HER2-насочено лечение, което в момента не им се предлага. Този тип информация може да бъде безценна, когато лекарите и пациентите обсъждат възможностите за лечение.
„Ние си сътрудничим и работим с екипи от изследователи в различни видове рак, за да установим кога и как KSTAR може да помогне за идентифициране на реакцията на пациента към лечението“, каза Найджъл. „Надяваме се, че ще можем да помогнем за по-лесното и точно идентифициране на правилното лечение за правилния пациент в точното време“.
Новооткритият алгоритъм е свободно достъпен, а екипът от учени публикува своите открития в Nature Communications.

Източник: Медикал експрес


{module title="Абонамент"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии