МЕДИЦИНА

Учени откриха някои от механизмите за образуване на метастазите

Учени откриха някои от механизмите за образуване на метастазите

Метастатичните клетки се срещат при много форми на рак. Те произхождат от първични тумори и след това се отделят и мигрират. Те преминават през тъканите около тях, през кръвоносните съдове или лимфните канали и могат да се прикрепят към един или повече органи - белите дробове, мозъка, костите или черния дроб - и да образуват нови тумори, наречени също метастази. Това разпространение намалява шансовете на пациентите за възстановяване.

Учени от Женевския университет (UNIGE) са открили някои от механизмите, чрез които възникват тези клетки. Това се дължи на клетки, които са избегнали клетъчната смърт (апоптоза) след химиотерапевтично лечение. Тези клетки се препрограмират и се преобразуват в метастатични клетки. Благодарение на това проучване тези клетки, наречени постапоптотични про-метастатични клетки (PAME) от изследователите, сега се появяват като нови терапевтични цели. Тези резултати могат да бъдат прочетени в списанието Cell Reports.
Предишни проучвания са идентифицирали метастатични клетки по време на миграция. Известно е също, че някои лечения могат да ги предизвикат. Точните механизми на тяхното развитие обаче, остават загадка.
„Не знаем защо в даден момент определени клетки се отделят от първичния тумор“, обяснява Ариел Руис Алтаба, професор в катедрата по генетична медицина на Женевския университет (UNIGE). "Феноменът е труден за анализиране, тъй като преди да мигрират, няма нищо, което да разграничи бъдещите метастатични клетки от други клетки на тумора."
Екипът на професор Руис Алтаба, съставен от двама докторанти за това изследване, Арвен Конод и Мариана Силвано, дава някои отговори. Благодарение на скорошни изследвания, тези учени от Женевския универстите (UNIGE) са открили, че преживяването на неизбежна смърт в първичния тумор подтиква определени клетки да придобият про-метастатични състояния. Това се случва по-специално в контекста на определени лечения, насочени към лишаване на раковите клетки от енергия или кислород. Екипът забелязва, че тези клетки, които трябва да бъдат унищожени, се препрограмират и след това носят висок риск от метастази. Тези клетки се наричат постапоптотични про-метастатични клетки.


{module title="Подобни статии"}


За да стигне до тези заключения, екипът на UNIGE използва туморни проби, взети от двама пациенти с рак на дебелото черво. След това туморните клетки от тези проби са били трансплантирани в мишки, където те растат и образуват нови тумори. Тези клетки са били подложени на неизбежна смърт, причинявайки стрес на ендоплазмения ретикулум, подобен на този, причинен от някои химиотерапевтични лекарства. Това е довело до развитието на постапоптотични про-метастатични клетки.
Учените също така са установили, че постапоптотичните про-метастатични клетки предизвикват цитокинова буря, като по този начин се осигурява комуникация между клетки, като съседни клетки също се превръщат в метастатични.
Настоящите резултати разкриват обещаващи нови перспективи за лечение и предотвратяване на развитието на метастази, които са предизвикани от определени видове лечение.


{module title="Subscribe"}


 {module title="Анкета"}

Подобни статии