ПРАВО

Сдружението на частните болници: Върховният съд потвърди, че правото е на наша страна

Сдружението на частните болници: Върховният съд потвърди, че правото е на наша страна

На 15.07.2022г. Върховният Административен Съд очаквано излезе с Определение по образуваното по съединени жалби на Национално Сдружение на Частните Болници, МБАЛ ''Сърце и Мозък” и Сдружение на общинските болници в България дело, с което спира изпълнението на 5 параграфа от Анекса от 29.04.2022г. към НРД 2020-2022г.
Масово в медиите този акт на ВАС беше отразен като „Съдът спря повишаването на заплатите в болниците“.
В тази връзка сме длъжни да припомним отново, че мениджърите на всички болници в България, независимо от формата на собственост, нееднократно и недвусмислено са заявявали своите притеснения от ниското ниво на заплащане в сферата на здравеопазването и категоричното си желание то да бъде увеличено и адекватно остойностено спрямо количеството и качеството на положения труд.

Въпреки, че един от спрените параграфи действително касае условията и реда за привеждане на заплатите в болниците в съответствие с КТД в сектор „Здравеопазване“ за 2022 – 2024г., не това бе най-важното и водещото при вземането на решение от жалбоподателите за съдебно атакуване на Анекса към НРД 2020-2022г. (Оставяме настрана недопустимото от гледна точка на законността третиране в НРД на трудово – правни взаимоотношения между служители и работодатели.)
Водещата причина за оспорването бе недопустимото поведение на държавата, заложила клаузи, водещи до масов фалит на болници и оттук до невъзможност за изплащане на тези заплати и оказване на болнична медицинска помощ на пациентите. 
Защо, ако продължи действието на оспорените клаузи, ще имаме масов фалит на болници?
Всичко може да се сведе до следното просто уравнение:
от едната страна стоят 
- 20% до 100% увеличение на заплатите;
- 200% до 300% увеличение на цените на енергоносителите;
- 12% до 15% увеличение на цените на стоките и услугите, които болниците ползват;
- 25% увеличение на цените на клиничните пътеки, амбулаторни и клинични процедури, което при досегашните лимити автоматично означава 25% намаление на обема дейност
от другата страна стои само 
- 10% увеличение на бюджета за болнична медицинска помощ, респективно на бюджетите на болниците спрямо 2021г.


{module title="Подобни статии"}


Ясно е, че това уравнение няма решение. Или ако има, то е умишления фалит на болници, чиито управители биха носили и наказателна отговорност за не предотвратяването му.
Затова и в мотивировката си съдът констатира, че „Има реален и непосредствен риск болниците да бъдат оставени без достатъчен финансов ресурс, само по преценка на НЗОК. Това от своя страна ще застраши интересите на пациентите поради невъзможност от страна на лечебните заведения за покриване на останалите разходи, свързани с консумативи, лекарства и т.н.“ и че „фиксираните лимити за болниците не им позволяват да компенсират по-високите разходи за възнаграждения с увеличаване на дейността си, но им създава задължение да поддържат количеството и качеството на медицинската услуга“
Заплатите са функция от всичко това. Затова с решението си съдът не „спира“ повишаването на заплатите в болниците, а напротив – премахва пречките това да се случи.
Отделно от това, с един от оспорваните от нас и спрени с Определението параграфи се забранява извършването на надлимитна дейност, като болниците, позволили си такава дейност след 31.03.2022г. трябва да я компенсират със средствата, получени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявената извънредна епидемична обстановка. 
Съдът констатира:
„При определяне на фиксирани лимити за болниците, последните нямат възможност да компенсират по-високите разходи за възнаграждения с увеличаване на дейността си. Напротив, в оспорените разпоредби освен отказ да се заплатят тези разходи е предвидена и санкция при превишаване на определените лимити (което реално означава санкция при обслужване на повече пациенти), изразяваща се в компенсиране с размера на средствата, изплатени за работа при неблагоприятни условия, свързани с обявено извънредно положение, съответно извънредна епидемична обстановка.“
Така сектор „Здравеопазване“ става единственият у нас, в който болниците и медицинските центрове трябва да връщат парите, получени за работа в условия на епидемия от Ковид 19. Като награда, че изнесоха борбата с пандемията на гърба си. И че много техни служители изгубиха живота си в нея.
Затова подкрепяме Определението на ВАС за спиране действието на тези клаузи.
Подкрепете го и вие!
Накрая, още веднъж искаме ясно да заявим:
Мениджърите на частните болниците сме:
против лимитирането на болничната медицинска помощ в ущърб и за сметка на пациентите и изпълнителите й;
против необоснованата и обидна дискриминация на  сектор „Здравеопазване“;
против административното регулиране и уравниловката на заплатите в болничното здравеопазване;
за незабавното и несимволичното им вдигане на основата на адекватно увеличаване финансирането на системата, по начин който да гарантира както тях, така и цялостното й функциониране.
19.07.2022 Национално Сдружение на Частните Болници


{module title="Subscribe"}


{module title="Анкета"}

Подобни статии