ПРАВО

НЗОК удържа парите за надлимитна дейност от платените за Ковид-19

НЗОК удържа парите за надлимитна дейност от платените за Ковид-19

От Националното сдружение на частните болници разпространиха прессъобщение, в което се казва, че „НЗОК кара болниците да подпишат дебитни и кредитни известия, с които да се откажат от надлимитната си дейност, натрупана заради орязаните им бюджети, за сметка на парите, изплатени им като държавното подпомагане по време на извънредната епидемична обстановка.“

От сдружението напомнят, че тези правила са заложени в подписания от БЛС и НЗОК през месец април Анекс към НРД 2020 – 2022. По силата на тези разпоредби „болниците и медицинските центрове трябва да връщат парите, получени за работа в условия на епидемия от Ковид 19, като награда, че изнесоха борбата с пандемията на гърба си и много от техни служители изгубиха живота си в нея.“

Да се вземат парите, дадени на лечебните заведения за да подпомогнат лекарите и сестрите в борбата с Ковид-19 е осъдително не само от морална гледна точка, но и е изцяло незаконосъобразно. Трудно е да се проумее как подобно нещо е могло да бъде подписано от членовете на НС на НЗОК, на УС на БЛС и министъра на здравеопазването (тогава Асена Сербезова).
В момента текстовете на НРД, касаещи прихващането на парите за Ковид-19 са оспорени пред Върховният административен съд (ВАС) от Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници в България и болница Сърце и мозък. С Определение на ВАС от края на месец юли, действието на тези текстове е спряно, но решението не е влязло в сила, поради подадени частни жалби от НЗОК, БЛС и министерството на здравеопазването. Докато петчленен състав на ВАС се произнесе по жалбите, текстовете са в сила и НЗОК е пристъпила към изпълнението им.


{module title="Подобни статии"}


Преди няколко дни новият състав на НС на НЗОК одобри нов анекс към НРД, в който се предлага да отпаднат текстовете, които касаят прихващането на надлимитната дейност от парите патени за Ковид-19. Подписването и обнародването му обаче, ако стане ще бъде след изтичане на срока за отчитане на дейността за последния месец.
Дори и след подписването на поредния анекс обаче, болниците няма да получат пари за надлимитната си дейност. Тя просто ще им бъде удържана на друго основание.
Лимитирането на дейността под каквато и да е форма има негативни последици за здравната система, защото ограничава конкуренцията и води до влошаване на качеството на медицинската помощ и ограничава достъпа на пациенти до избрана от тях болница. Лимитирането на дейността на болниците, освен това е и незаконно. Има поредица от решения на Върховния касационен съд по дела заведени от болници срещу НЗОК, че налагането на месечни и годишни лимити е в нарушение на Конституционни и законови принципи. Ето цитат от едно такова решение (Решение № 169/ 16.02.2021 ТД № 1916/2019 ВКС):
„Въз основа на изложените съображения настоящият съдебен състав приема, че уговорените в индивидуалния договор за оказване на болнична помощ договор между РЗОК и изпълнител на медицинска помощ клаузи, съгласно които не се разрешава на изпълнителя да отчита с финансово-отчетни документи дейности, лекарствени продукти или медицински изделия на стойности, надвишаващи стойностите за съответния месец в Приложение № 2, и се дава право на възложителя да не извършва плащане на изпълнителя, когато сумите по фактурите и спецификациите надвишават стойностите за съответния месец в Приложение № 2, са нищожни на основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 ЗЗД като противоречащи на императивни правни норми – чл. 4, ал. 1, чл. 55, ал. 3, т. 2, 5 и 6 ЗЗО /редакция преди изм. с ДВ, бр. 48 от 27.06.2015г./ и чл. 35, т. 1 /редакция преди изм. с ДВ, бр. 48 от 27.06.2015г./ във връзка с чл. 26, ал. 2 и чл. 25 ЗЗО.“
Очевидно е, че решенията на съда не се зачитат от НЗОК, БЛС и МЗ, защото практиката да се лимитира дейността на болниците продължава под една или друга форма.


{{module title="Абонамент"}}


{module title="Анкета"} 

Подобни статии