ПРАВО

Как да получим обезщетение при руптура на гръден имплант?

Как да получим обезщетение при руптура на гръден имплант?

Една от честите причини за смяна на гръдни импланти и повторна операция е нарушаване на целостта на импланта или промените във формата му. Производителите на силиконови импланти дават различна гаранция – стандартно е десет години, при някои е доживотна.

Всеки производител определя рисковете, които покрива и за които отговаря в срока на гаранцията. Руптурата на изделието се покрива от всички производители и в тези случаи пациентът има право да получи безплатно нови импланти, а понякога и финансово обезщетение.
Все още много пациенти не знаят какви са възможностите да предявят претенция за реализиране на гаранцията. Център за защита правата в здравеопазването проведе успешна процедура за изплащане на обезщетение от Allergan при установено разкъсване на импланти. По този повод посочваме кои са основните проблеми и какви са възможностите за пациента.
При установена необходимост от смяна на импланта поради нарушаване на целостта или формата му, единият вариант е пациентът да избере повторната операция да бъде извършена от същия лекар и да постави нови импланти на същата марка. В тези случаи най-често (но не задължително) отношенията, свързани с предявяване на гаранцията се уреждат директно от хирурга. Това спестява на пациента време и усилия. От друга страна, по този начин пациентът не участва в кореспонденцията между хирурга и производителя, а директно получава оферта за цената на новата операция и новите импланти, компенсирана с определена сума, която представлява обезщетението за настъпване на повреда на импланта в срока на гаранцията. Действително някои производители покриват само цената на новите медицински изделия и то ако са закупени от тях. В тези случаи пациентът сам заплаща за реоперацията, но без сумата за новите импланти. Но в зависимост от увредата на импланта и гаранционната политика на производителя, е възможно да се претендира и получи дори пълно възстановяване на разходите за повторна операция, включително за направени изследвания.
При предявяване на претенцията на наш клиент, сумата която Allergan изплати, многократно надвишава цената на новите изделия. Размерът на обезщетението, което производителят определи, е формирано като сбор от финансово обезщетение, покриващо цената на повторната операция и цената на новите импланти, които са на друг производител.
Отбелязваме, че това е обезщетение, при което не са настъпили други вредни последици за здравето, вследствие от дефекта на импланта. Важно е пациентите да знаят, че могат да претендират финансова компенсация без наличие на увреждане на здравето и без наличие на лекарска грешка. Напротив. Последното обстоятелство изключва отговорността на производителя.
Другият вариант е пациентът да иска да смени имплантите с такива на различен производител и при различен хирург. Точно по такъв повод към ЦЗПЗ се обърна клиент за правна помощ и съдействие.
Когато пациентът избере нов хирург, който работи с друга марка изделия, обикновено се оказва, че трябва сам да търси вариант за реализиране на правата си по предоставената гаранция. Едно от затрудненията в този случай е фактът, че някои производители нямат представители на национално ниво и за пациентите се оказва почти невъзможно да осъществят сами контакт с тях. На следващо място, всеки производител има собствени правила за срока на гаранцията, рисковете, които покрива и начина на претендиране на обезщетение. Тези обстоятелства и липсата съдействие, могат да са причина пациентите да не се възползват от възможността да получат финансово обезщетение, когато се налага смяна на имплантите поради руптура или други увреждания.
При всички случаи процедурата изисква съдействие на лекаря, извършващ повторната операция. Ролята на ЦЗПЗ като посредник е в проучване на условията на конкретния производител, оценка на основанието, на което да се предяви претенцията, подготовка на необходимите документи и осъществяване на контакт с производителя. Нежеланието на някои хирурзи да предявят такава претенция е именно големият обем правна и техническа работа по казуса, която не е в компетентността на лекарите, отнема време, а за нея те не получават и заплащане.
Ние можем да направим оценка на вашия случай, да предложим възможности за претендиране на обезщетение и да изготвим цялата документация, за да може съдействието на лекаря да се изразява само в оформяне на стандартна медицинска документация.
По този начин пациентът е наясно точно как производителят определя конкретния размер на обезщетението и то се изплаща лично на него.
Адв. Силвия Величкова


Хареса ли ви тази статия? Ако не искате да пропуснете някоя, абонирайте се за нашия бюлетин.

Подобни статии