ПРАВО

Лекарска грешка е причина за смъртта на родилката в Благоевград

Лекарска грешка е причина за смъртта на родилката в Благоевград

Грешка в при интубирането е непосредствената причина за смъртта на 31 – годишната родилка в МБАЛ Благоевград. Жената почина на 17 юни по време на планирано секцио, заедно с нероденото си дете.
Тогава от директора на лечебното заведение беше дадено следното обяснение:


"По време на анестезията, преди да започне операцията, става нещо, което бързо довежда до екзитус на пациентката. В момента не мога да отговоря, какво точно е станало, още повече не съм присъствал там“

„Нещото“ става известно от проверката* ИА „Медицински надзор“, която се самосезира по случая.

От констатациите* на агенцията става ясно, че пациентката и била интубирана два пъти и двата пъти неуспешно. След първата интубация се появяват съмнения, че тръбата не е поставена правилно. Пациентката е екстубирана, събудена. Започват действия за повторна интубация, няколко минути след която пациентката умира, въпреки че извършени множество реанимационни действия.
От доклада на патолога, става ясно, че интубационната тръба се намира фарингса и хранопровода. Непосредствена причина за смъртта е механичната асфиксия, поради неправилно поставена интубационна тръба.
От констатациите на МН става ясно, и че са допуснати редица нарушения в предоперативния период.

Не е извършена оценка по Mallampati, по която се преценява колко трудна би била интубацията въз основа на разстоянието от основата на езика до небцето.
Пациентката е имала анатомични особености на гръдния кош и шията, които обаче не са взети предвид и не са отразени в медицинската документация.

Медицинската практика предвижда, когато по време на преглед и консултации преди операция е установено, че интубацията е рискова и може да бъде затруднена, предварително да бъде подготвена възможност за извършване на бронхоскопска интубация и при нужда на трахеостомия. В случая обаче, тъй като не са взети под внимание рисковете, не е осъществена и такава подготовка.
Извършени са редица нарушения по смисъла на Закона за здравето, като на пациентката не е осигурено правото на достъпна и качествена здравна помощ, нито е осигурена безопасност при процедурите съпровождащи лечението. Нарушено е и друго нейно право:

{module title="Подобни статии"}
„Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на медицинската помощ”
През миналата година 4 жени са починали по време на раждане, бременност и послеродов период. Общият брой на мъртворажданията е 354.
В доклада на Медицински надзор са отразени всички нарушения, задължителни предписания – няма.
В случая, жената е била насочена към раждане чрез церово сечение, заради рискове от проведено предишно секцио.
България обаче държи челните места по оперативно родоразрешение в Европа.
През 2019г. 49% от българките не са родили по естествен начин. Широко разпространено е мнението, че е по-лесно да се роди секцио. По-лесно за родилката, по-лесно за екипа и по-бързо, но в не малко случаи с последствия за цял живот.
Статистиката показва, че майчината смъртност е 3 пъти по-висока при цезарово сечение; Раждането с цезарово сечение увеличава риска от възникване на тромбоемболия 4 пъти повече отколкото при нормално раждане; Увеличава се значително рискът от патология при последваща бременност при цезарово сечение спрямо нормално раждане, възстановяването е много по-дълго. Всичко това е извън обичайният оперативен риск, защото цезаровото сечение е на първо място коремна операция и е съпътствана от обичайните рискове.

* Информацията е получена по реда на Закона за достъп до обществена информация

 {module title="Subscribe"}{module title="Анкета"}

Подобни статии