МЕДИЦИНА

Честит професионален празник!

Честит професионален празник!

Днес, 7 април е световен ден на здравето. Денят е определен като световен ден на здравето¸защото на тази дата през 1948 година в Женева е учредена Световната здравна организация. Денят се чества и като професионален празник на всички хора, работещи в сферата на хуманната медицина.
В нея понастоящем в СЗО членуват 194 държави. СЗО разработва програми за решаване на общи за човечеството здравни проблеми. Глобалните инициативи приканват всички - от световните лидери до гражданите - да се фокусират върху международно значими здравни предизвикателства.

Тази година мотото на СЗО е Нашата планета, нашето здраве и акцентира върху климатичните промени и тяхното отражение върху здравето и благосъстоянието на хората по света.
Честит професионален празник!

Подобни статии